Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Sociální platforma: Poziční dokument o migraci. Příležitost pro EU

Sociální platforma (Social platform), největší sdružení občanských organizací bojující za sociální spravedlnost a participativní demokracii v Evropě, přijala poziční dokument o migraci, ve kterém se obrací na Evropskou unii a její členské státy. Dokument reflektuje obavy o dodržování lidských práv regulérních a neregulérních migrantů, žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany. Poziční dokument poskytuje konkrétní doporučení v oblastech sociální inkluze, zaměstnanost, služby obecného zájmu a občanský dialog.

Dokument je rozdělen do dvou částí. První část je věnována občanům třetích zemí a apeluje na tvůrce jednotlivých politik, aby si osvojili lidsko-právní přístup, který migrantům zaručuje rovnost a uznává a respektuje je jako držitele práv. Důraz je kladen na potřebu garance rovnosti a udržitelné zaměstnanosti pracovních migrantů a na nutnost odstranit praktické, administrativní a právní překážky bránící jejich přístupu k základním službám. Poziční dokument poukazuje na vazbu mezi migrací, diskriminací, chudobou a sociální exkluzí. Sociální platforma apeluje na posilnění konzultativní činnosti institucí EU s migranty a jejich sdruženími občanské společnosti.

Druhá část dokumentu obsahuje doporučení týkající se vnitřní mobility občanů EU, kteří se mohou ocitnout v krajní nouzi. Autoři tvrdí, že navzdory zvláštnímu systému ochrany a právním opatřením upravujícím postavení občanů EU, jsou tito často vystaveni stejným problémům jako imigranti z třetích zemí.

25. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲