Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Základní práva na hranicích přímořských států jižní Evropy

Nová zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) vycházející z rozsáhlého kvalitativního výzkumu realizovaného na jižních hranicích Evropy v roce 2011 se zaměřuje na základní práva lidí, kteří každoročně míří na nedostatečně vybavených přeplněných člunech přes Středozemní moře do Evropské unie. Jsou to lidé prchající před násilím, válkami, pronásledováním či hledající lepší podmínky pro život. Ti, co tuto cestu přežijí, jsou často vraceni zpět anebo jsou drženi v detenčních zařízeních, dokud není jejich právní status objasněn.

Zpráva se zaměřuje na podmínky na hranicích přímořských států jižní Evropy s ohledem na nejzákladnější lidská práva, a to práva na život a práva na nenavrácení zpět do země, kde by hrozilo nebezpečí mučení, pronásledování či jiného nelidského zacházení. Informuje o dohledu na přímořských hranicích, procedurách při vyloďování uprchlíků, ale také o obecnějších tématech jako jsou politiky EU v této oblasti, či operacích koordinovaných agenturou Frontex. Zpráva zkoumá praktiky napříč pěti členskými státy EU – Kypru, Řecka, Itálie, Malty a Španělska. Poskytuje mnohá doporučení jak tvůrcům politik EU, tak i pracovníkům na úrovni členských států, ale i Evropské unie.

Zpráva vychází z dat získaných z 280 hloubkových rozhovorů s migranty, zástupci veřejné správy, rybáři, kapitány lodí a s pracovníky občanských organizací pracujících s migranty, provedených v létě a na podzim roku 2011. K prozkoumání každodenní práce kontrolních pracovníků na přímořských hranicích bylo navíc využito nezúčastněného pozorování.

V první části zprávy jsou obsažena témata týkající se kontroly na moři, především práva na život a práva na nenavrácení, ale také nutnost důstojného zacházení s osobami zachráněnými či zadrženými na moři. Druhá část zprávy se zaměřuje na to, jak je s osobami zacházeno po vylodění. Popisuje dostupnost humanitární pomoci a postup při vymáhání práva v prvních hodinách a dnech po příjezdu. Ve třetí části zprávy jsou zkoumána obecnější témata související s touto problematikou.

17. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲