Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Eurostat - zpráva o obchodování s lidmi v EU (2013)

Evropská komise vydala novou zprávu obsahující statistické údaje k problematice obchodování s lidmi. Zpráva obsahuje data ze všech členských států EU, Chorvatska, Islandu, Černé Hory, Norska, Srbska, Švýcarska a Turecka za období 2008 – 2010.

Obsahem jsou nejen statistiky o obětech, ale i o podezřelých, stíhaných a odsouzených pachatelích tohoto obchodování. Statistické údaje jsou rozčleněny podle pohlaví, věku, národnosti a typu zločinu, u obětí je také uveden typ pomoci a ochrany, která jim byla poskytnuta.

Ve sledovaném období se počet obchodovaných osob zvýšil o 18%, nicméně počet odsouzených pachatelů se snížil o 13%. Počet dětí, které se staly obětí obchodování, představuje 15%. Celkově jsou nejčastějšími oběťmi obchodování ženy (80%), muži (20%). Nejvíce odhalených případů se týkalo sexuálního zneužívání (62%), přičemž 96% obětí tohoto druhu obchodování představovaly ženy. Muži byli naopak nejčastěji oběťmi pracovního vykořisťování (77%), které tvoří 25% odhalených druhů obchodování.

Většinu (61%) všech obětí tvořili občané členských států EU, avšak počet obětí ze zemí mimo EU se během sledovaného období zvyšoval (u žen z 12% v roce 2008 na 37% v roce 2010, a u mužů z 18% na 39%). Oběti ze zemí mimo EU nejčastěji pocházely z Nigérie, Číny, Brazílie, Ruska a Alžírska.

Stíhaní a odsouzení pachatelé pocházeli ze dvou třetin ze zemí EU, přičemž jejich počet ve sledovaném období vzrostl o 9% (z 67% v roce 2008 na 76% v roce 2010). Pachatelé ze zemí mimo EU nejčastěji pocházeli z Albánie, Maroka, Ruska a Turecka.

Současně se zprávou byl zveřejněn i přehled práv obětí obchodování s lidmi v EU.

9. 5. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲