Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, emigrace a nezaměstnanost v Polsku – příčiny a důsledky

Tato práce analyzuje soubor faktorů souvisejících jednak s odlivem kvalifikované pracovní síly v důsledku systémového přechodu od komunismu ke kapitalismu, a jednak s neschopností produkovat potřebnou kvalifikovanou pracovní sílu v požadovaném množství. Cílem práce je vysvětlit souběžný výskyt nedostatku kvalifikované pracovní síly, emigrace a vysoké nezaměstnanosti v Polsku. Analýza z větší části vychází z regionální diferenciace v Polsku, která je nejvhodnějším prostředkem pro vysvětlení příčin i předpověď důsledků problému.

28. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko
...nahoru ▲