Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 1. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva: Přelomový zákon umožňuje dvojí občanství. Jak ovlivní život migrantů v Česku?

Praha, 20. 1. 2014 – Jaký dopad bude mít nový zákon o občanství na život migrantů v Česku? A jaký vliv může mít právě projednávaná novela upírající sociální práva pracovním migrantům? Jak ovlivňují cizince migrační politiky EU? Tyto otázky budou tématem mezinárodní konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě, která se koná 23. a 24. ledna 2014 v Praze na Karlově Univerzitě. Věnovat se bude i problematickému zaměstnávání přes agentury práce nebo růstu pravomocí bezpečnostních služeb. Součástí bude setkání pro novináře věnující se aktuální migrační legislativě v Česku.

Téma první – budou cizinci žádat o české občanství?

„V důchodu bych se chtěl vrátit domů. Doma mi stárnou rodiče, proto tu asi nezůstanu natrvalo,“ tak zní některé z argumentů, proč nebylo pro mnoho migrantů možné vzdát se původního občanství. Nyní už toto dilema řešit nemusí. Od letošního ledna vstupuje v platnost nový zákon o občanství, který umožňuje dvojí občanství. „Již v současnosti lze konstatovat, že to je přelomové ustanovení, které zvýší zájem cizinců a cizinek podávat žádost o české občanství,“ vysvětluje ředitel Multikulturního centra Praha Marek Čaněk. Doposud přitom Česko patřilo k zemím, kde je velmi těžké občanství získat. V roce 2013 bylo uděleno jen zhruba 2 000 žadatelům. Migrantů s trvalým pobytem je přitom v Česku více než 200 tisíc.

Téma druhé – jak nová legislativa mění sociální práva migrantů?

Možné bude také pokládat otázky k novele zákona o pobytu cizinců, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna a jež se týká postavení pracovních migrantů ze zemí mimo EU. „Spornou je především otázka, jaká sociální práva mají mít pracovní migranti a jejich rodiny. Novela se týká i problematiky zdravotního pojištění cizinců,“ popisuje Pavel Čižinský z Multikulturního centra Praha. Podle návrhu by migranti, kteří ztratí zaměstnání, neměli právo vstoupit do evidence uchazečů o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti, stejně tak by nedosáhli ani na veřejné zdravotní pojištění.

Podle Čižinského je návrh k migrantům nespravedlivý: „Ačkoli totiž cizinci - stejně jako ostatní zaměstnanci – odvádějí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na 
veřejné zdravotní pojištění, v případě ztráty zaměstnání z těchto systémů nemohou čerpat. Obzvláště skandální je to v případě cizinek, které otěhotní a z tohoto důvodu jim zaměstnavatel neprodlouží pracovní smlouvu. Tyto cizinky si pak musí porod a související poporodní a novorozeneckou péči platit samy, čímž se dostávají do enormních dluhů.“

Téma třetí – je migrační politika v zemích střední Evropy stále ovlivňována EU?

Letos uplyne už deset let od vstupu Česka do Evropské unie. „Před vstupem do EU byla Česká republika ve vleku přijímání směrnic. Dnes se objevují jasnější konflikty mezi českou migrační politikou a legislativou EU, jak ukazuje i diskuse o aktuální novele cizineckého zákona,“ říká k tomu Čaněk. Jaká migrační politika se vytváří ve střední Evropě v současnosti ve vztahu k EU? Konference, na níž vystoupí hosté z centrální Evropy, shrne tři hlavní témata související s migrační politikou – pracovní trh, slučování rodin a studium zahraničních studentů.

Zároveň ale konference rozvine i další témata, která v současnosti hýbou diskusí o migraci v Česku a ve střední Evropě. Mezi nimi například roli bezpečnostních složek v souvislosti s migrací, a to především růst jejich pravomocí, zasahování do života migrantů či nedostatečnou kontrolu jejich činnosti. Čeští i zahraniční odborníci společně s migranty se dotknou také problematických forem zaměstnávání, a to zejména v elektronickém průmyslu.


Součástí konference bude setkání pro novináře, jehož tématem bude především aktuální migrační legislativa v Česku. Linda Sokačová z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva seznámí novináře s výsledkem výzkumu, který se týká migrantů a občanství. Problematické body novely zákona o pobytu cizinců, kterou v současnosti projednává Poslanecká sněmovna, přiblíží právník Pavel Čižinský. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna od 13:30 hodin v budově FHS Univerzity Karlovy v Jinonicích (U Kříže 8, Praha 5).

Vedle setkání pro novináře je také možné zúčastnit se některých z bloků konference (podrobný program naleznete v příloze).
  • Vývoj migračních politik ve střední Evropě a vliv EU (čtvrtek 9:30)
  • Vztah bezpečnosti a lidských práv (čtvrtek 11:00)
  • Zaměstnání v elektronickém průmyslu (čtvrtek 14:00)
  • Státní občanství (pátek 9:30)
  • Sociální práva migrantů, a to zejména přístup migrantů k pojištění (pátek 11:00)

S českými i zahraničními hosty je možné domluvit rozhovor.


Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Markéta Žižková
mediální koordinátorka/media coordinator
Člověk v tísni o.p.s./People in Need
Varianty - Program migrace
Mobil: +420 775 443 607
Tel.: +420 222 350 809
E-mail: marketa.zizkova@clovekvtisni.cz


Konference Migrace a (ne)rovnost ve střední Evropě se koná v rámci projektu Migration to the Centre, kterého se účastní organizace z pěti zemí střední Evropy. Více informací o projektu, který finančně podpořila Evropská komise – program Evropa pro občany a Mezinárodní visegrádský fond, naleznete zde: http://migrationtothecentre.migraceonline.cz/.

eu_visegrad_migcent_1.jpg

22. 1. 14
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲