Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Studium zahraničních studentů v ČR

Jako člen EU se Česká republika podílí na vytváření evropského systému vyššího a akademického vzdělávání. Jaký dopad má politika EU v této oblasti na studenty přicházející ze zemí mimo Evropskou unii? Jak v této sféře spolupracuje státní správa a vedení státních i soukromých škol? O těchto i dalších otázkách diskutovali zástupci z řad studentů, vlády, stipendijních programů i ředitelství/rektorátů vzdělávacích institucí.

.


Hosté:
  • Hana Ripková, výkonná ředitelka Fulbrightova programu
  • Eva Šarapatková, právnička a vedoucí oddělení uznávání zahr. vzdělání, Rektorát UK Praha
  • Ludmila Kashpurová-Kopecká, migrantka, doktorandka FHS UK
  • Andrea Burdková a Michaela Čížková, Odbor vzdělávací soustavy MŠMT
  • Zdeněk Okůnek, ředitel školy Czech Prestige

Debatu moderovala Daniela Pěničková z Multikulturního centra Praha.

Debata byla zrealizována jako součást projektu „Migration to the Centre“, který finančně podpořila Evropská komise - program Evropa pro občany a Mezinárodní visegrádský fond, a projektu „Zaostřeno na migraci“, který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Za obsah videa odpovídá výlučně autor. Video nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

eu_visegrad_migcent_1.jpg

mzv_cz_logo.gif

Děkujeme Zastoupení Evropské komise v České republice za poskytnutí prostor.

ek_zcr_logotype_fullcolor_cz.jpg

29. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲