Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 7. 04

Za prací do Čech; Za prací do Evropy

Společnost Člověk v tísni- společnost při České televizi vydala dvě informační brožurky pro novináře, kde jsou shromážděny základní informace o pracovní migraci. První titul Za prací do Česka se soustředí na problematiku legální i nelegální pracovní migrace na území našeho státu. Milada Horáková ve svých několika příspěvcích představuje ve stručnosti vývoj pracovní migrace v České republice. Ta rostla již od počátku devadesátých let, v roce 1998 došlo kvůli ekonomické stagnaci k poklesu přílivu cizinců a od té doby počet imigrantů opět pozvolna stoupá. Na konci roku 2003 tvořili cizinci 3,2% všech pracujících.
O právních normách spojených s pracovní migrací pojednává Pavel Čižinský, zejména si všímá těch norem, které zaměstnávání cizinců značně komplikují a často jsou vyloženě diskriminační.
Jan Schroth a Zdeněk Mihalco informují o pilotním projektu MPSV „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“, který byl spuštěn v polovině roku 2003. Jedná se o nábor pracovních sil z Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Výhodou pro uchazeče, kteří splní výběrová kriteria, je možnost požádat o trvalý pobyt ve zkrácené lhůtě.
V sekci zaměřené na nelegální pracovní migraci se otevírají témata klientského systému, na který doplácejí zejména ukrajinští imigranti. Pavel Čižinský se opět věnuje právním otázkám, sankcím vůči nelegálně zaměstnaným cizincům a nelegálnímu zaměstnávání. Nechybí ani stručné statistické údaje počtu nelegálních imigrantů. Z neoficiálních čísel vyplývá, že v České republice se ročně zdržuje 20 000 ilegálních cizinců.
Druhá brožura Za prací do Evropy se věnuje, stejně jako předešlé texty, pracovní migraci tentokrát do Evropy, respektive Evropské Unie. Lucie Gladišová otevírá problematiku migračních trendů v Evropě. V současnosti se Evropa potýká nejen s ilegální migrací, ale i s problémem stárnutí vlastní populace a úbytkem pracovních sil. Jan Schroth navazuje příspěvkem o potřebě kvalifikovaných cizinců v Unii. Dalším velice aktuálním tématem je otázka amnestie pro nelegální migranty. Programy legalizace pracovních migrantů jsou již několik let zavedeny v Itálii, Španělsku a Řecku. Pavel Čižinský se v sérii několika článků věnuje legislativě spojené s migrací a EU.
V brožuře nechybí přehledné a shrnující články o pracovní migraci ve vybraných zemích EU. Podrobné statistiky a grafy je možné najít v článcích o Německu, Velké Británii, Belgii, Francii, Španělsku a Nizozemí.
25. 7. 04
...nahoru ▲