Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Vyjádření ředitele OPU k výrokům poslance T. Okamury o migraci do ČR

V následujícím komentáři se Martin Rozumek vyjadřuje ke xenofobním a populistickým výrokům poslance Okamury, který mimo jiné prohlásil „že případné sociální podpory má člověk pobírat pokud možno ve své mateřské zemi“ a že „značná část cizinců žádajících o občanství nemusí prokazovat znalost češtiny a českých reálií“ a že bychom v České republice neměli rozdávat občanství každému.

Vzhledem k pokračujícím xenofobním a populistickým výrokům poslance Okamury, který zřejmě po vzoru krajně pravicových stran v zahraničí hodlá na tomto tématu budovat svoji politickou kariéru, jsem nucen některá vyjádření pana Okamury uvést na pravou míru:

  1. "Jsme pro jednoduché pravidlo, a to, že případné sociální podpory má člověk pobírat pokud možno ve své mateřské zemi. Pokud k nám někdo přijde pracovat, ať pracuje, pokud práci najde. Ale když práci nemá, tak se holt musí vrátit domů a nikoliv parazitovat na našem systému," Zdroj: zpravy.idnes, 19.3.2014 

Reakce ředitele OPU: Ponechme stranou neúprosné demografické výpočty, které jednoznačně ukazují, že bez početně výraznější migrace se naše ekonomika a společnost neobejde. Máme přitom velkou výhodu v tom, že nejpočetnějšími skupinami migrantů v ČR jsou nám jazykově a kulturně blízcí občané Slovenska a Ukrajiny. Pan Okamura svým návrhem popírá základní princip sociálního pojištění – cizinci, stejně jako čeští občané, kteří jsou zaměstnanci, povinně odvádí platby na zdravotní a sociální pojištění. Je proto pochopitelný Sněmovnou projednávaný požadavek směrnice EU o jednotném povolení k pobytu, že pokud do sociálního systému zahraniční pracovníci pojistné odvádí, že z něj také budou moci sociální dávky čerpat.

Problémem je naopak nespravedlivé nastavení české migrační politiky, která směřuje na jedné straně k maximálnímu využití levné a často vykořisťované pracovní síly migrantů, a na straně druhé k jejich minimální participaci na veřejných rozpočtech, do kterých převážně mladí a zdraví pracovní migranti přispívají. Zákon je např. nutí k povinnému komerčnímu zdravotnímu pojištění, ale v případě jakýchkoli vážnějších zdravotních problémů se ocitají ve výlukách a zůstávají za nimi pojišťovnami neuhrazené dluhy nemocnicím a lékařům. V oblasti sociálních dávek jsou cizinci ze třetích zemí vlastně až do doby získání trvalého pobytu  — prvních 5 let pobytu v ČR — de facto čistými plátci do systému, z něhož mohou profitovat jen velmi omezeně. Různé poplatky za průkazy k pobytu, nostrifikace vzdělání, jazykové zkoušky nejsou vůbec zanedbatelné a cizinci jsou tak velmi výnosným byznysem nejen pro zdravotní pojišťovny, ale také stát, různé zprostředkovatele a samozřejmě tisíce a tisíce firem, které této nerovnosti a závislosti cizince na zaměstnavateli rády využívají. 

  1. „Naše úřady v České republice hlásí rekordní nárůst žádostí cizinců o udělení českého občanství. Podle nového zákona se pětinásobně snížili poplatky, značná část cizinců žádajících o občanství nemusí prokazovat znalost češtiny a českých reálií a dokonce ani nemusí prokazovat za celou dobu jejich pobytu v ČR, že neokrádali stát na daních, clu či dalších poplatcích. V Senátu jsem byl vloni jediný, kdo proti tomuto novému zákonu veřejně protestoval a navrhl i dva konkrétní pozměňovací návrhy – avšak zůstal jsem osamocený. Je opravdu nutné občanství „automaticky“ rozdávat každému, kdo si o ně řekne?“ Zdroj: okamura.blog, 20.2.2014 

Reakce ředitele OPU: V udělování státního občanství je Česká republika dlouhodobě jedním z nejpřísnějších států EU. Z údajů Eurostatu za období let 2000 až 2010 vyplývá, že v rámci EU uděluje méně státních občanství než ČR pouze Slovensko (má asi 7x méně cizinců v populaci než ČR), Malta a Litva. Zákon o státním občanství jsme navíc značně zpřísnili. O automatickém rozdávání občanství cizincům tedy nemůže být řeč. Jen pro srovnání, obdobně velké země udělují např. v případě Nizozemí občanství v průměru 25x častěji než ČR, Švédsko nebo Belgie dokonce cca. 30x více cizincům každý rok.

Problémem tak je velmi dlouhá doba nejistoty cizince ohledně perspektivy svého dalšího života v ČR. S tím souvisí problémy v integraci a obecně participaci cizinců na veřejném životě a jejich ztotožnění se s českou společností. Jestliže tolerujeme vykořisťování cizinců prvních 5 let pobytu v ČR a jsme téměř nejpřísnější v EU v udělování občanství, nelze očekávat úspěšnou integraci a zapojení cizinců ze třetích zemí do veřejného života. Jejich hlas není slyšet, nemohou se účastnit voleb ani v obci, kde žijí, nemohou být členy politických stran, jsou tak pouze objektem restrikcí státu a nikoli rovnocennými členy naší společnosti.

JUDr. Martin Rozumek

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům

V Praze dne 26.3.2014

esf_logo.png

Dokument vznikl v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).
23. 4. 14
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲