Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Informace pro autory

Vážení autoři a čtenáři,

chcete-li publikovat na www.migraceonline.cz , přečtěte si prosím následující pokyny. Kromě původních textů jsou na webu také vybrané texty zveřejněné i v jiných médiích. Budeme rádi, když nás upozorníte na zajímavé články a výzkumné zprávy, které na našem webu chybí.


Přijímáme následující typy textů:

Články

Dáváme přednost odborným textům teoretického nebo empirického charakteru, které zpracovávají témata příbuzná migraci, politice přistěhovalectví, životním podmínkám cizinců. Článek by měl být čitelný také čtenářům, kteří se pohybují v jiném poli odbornosti, než jeho autor. Vítáme inovativní přístupy k této problematice. Rozsah článku by neměl být více než 3000 slov. Je třeba mít na paměti, že naši čtenáři (internetových informačních a zpravodajských serverů) preferují kratší a dobře strukturované texty. U komplikovanějších témat a článků založených na rozsáhlejším empirickém výzkumu je možné publikovat i delší texty. Neprovádíme recenzní řízení.

Text také může být zkrácenou verzi rozsáhlejší studie, která byla dříve publikována jinde, pokud má předchozí vydavatel zájem o spolupráci a umožňuje-li zveřejnění textu na internetu, vítáme uveřejnění odkazu na tuto stať. Taková forma může dobře posloužit akademikům pro zpřístupnění jejich práce širší čtenářské obci.

Kromě odborných článků jsme otevřeni i jiným typům textů jako jsou novinářské články, příběhy cizinců, literární texty a jiné. Články mohou obsahovat osobní názory a stanoviska; ta by však měla být v textu viditelně odlišena od věcné argumentace (viz též níže „komentáře“).

Rozhovory

Rozhovory s cizinci, odborníky a zajímavými osobnostmi na poli migrace. Rozhovor by měl být zeditován a jasně strukturován (jednotlivé části by měly být odděleny nadpisy).

Komentáře

Komentáře jsou krátké texty (300 – 600 slov, maximálně 1000 slov), které reagují na aktuální události v oblasti migrace a politiky přistěhovalectví, na výsledky výzkumů anebo obsáhlejším způsobem (jinak je možné využít funkci přímého komentování konkrétního textu) reagují na již publikované komentáře či články. Komentáře mohou být též odbornějšího rázu (viz např. komentář Oana Ciobanu „Britská migrační politika a aktivity rumunských migrantů v souvislostech“). Redakce migraceonline.cz nemusí souhlasit s názory autorů vyjádřené v komentářích. Nebudou publikovány takové komentáře, které jsou rasistické anebo v jiném ohledu diskriminační.

Recenze

V této sekci webu se publikují recenze a shrnutí nové i starší odborné společenskovědní i popularizační literatury týkající se problematiky migrace, migračních a integračních politik a etnicity a šířeji také demografického vývoje, trhu práce a sociálních politik.

Rozsah: 3-5 normostran

Obsah: recenze by měla obsahovat tyto body (v pořadí zvoleném autorem)

 1. Čemu se kniha věnuje? - stručné shrnutí obsahu knížky, nemusí být explicitně v jednom odstavci, tematické, oborové, žánrové zařazení
 2. Kdo je autor? Jaký je jeho diskurs?
 3. Jak je kniha strukturovaná (členění do kapitol/subkapitol, vnitřní logika, přehlednost, grafika?)
 4. Jaké jsou formální kvality knihy? - stylistika, cílová skupina čtenářů a vhodnost zvoleného stylu pro čtenáře
 5. Jaká je autorova hlavní hypotéza a jeho argumenty pro tuto hypotézu?
 6. Zhodnocení celkové relavance použitých dat, argumentů a konečných závěru
 7. Jak kniha přispívá k většímu porozumění danému tématu? Jak obohacuje obor, který se tématu věnuje?
 8. Pokud recenzent četl knihy na stejné téma, nabízí se srovnání: jak se postoj autora knihy liší od jiných titulů na stejné téma?

Spolu s recenzí odevzdat Anotaci + Info o autorovi recenze

Výzkumné zprávy

Zprávy z výzkumů, šetření a disertační práce se zveřejňují buď v plném znění, ve zkrácené podobě, anebo se pouze uvede anotace výzkumu. Pomozte nám aktualizovat databázi výzkumů. Informace, které jste ve výzkumu zjistili tak budou přístupné odborné i širší veřejnosti a v dalších výzkumech bude na ten Váš možné navázat. Publikováním výzkumu také propagujete Vaši práci a instituci.

Projekty

V sekci projekty se zveřejňují projekty nevládních organizací v České republice a dále zajímavé a inspirativní projekty zahraničních organizací.

Nástěnka: tiskové zprávy, informace a články publikované na jiných webech

V části webu nazvané „nástěnka“ najdete tiskové zprávy institucí a organizací zabývajících se migrací, krátké informace, novinky a odkazy na články na jiných internetových stránkách. Zasílejte nám takové informace!

Nemáte zatím žádné zkušenosti s publikováním?

Portál migraceonline.cz má sloužit především odborné veřejnosti, kam zdaleka nepatří jen etablovaní autoři. Tento web je dobrou příležitostí, jak si vyzkoušet odborný žánr, přičemž neriskujete editační zásahy za účelem zjednodušení, které jsou běžné v masových médiích.

Zde je několik rad, kterými s můžete při psaní svého prvním odborném textu řídit:

 1. Přečtěte si na migraceonline.cz články, jejichž téma Vás zajímá. Vyberte si v nich takové, které se Vám líbí i z hlediska toho, jak jsou napsané a zkuste si pro sebe zformulovat, proč se Vám to, jak jsou napsané líbí, co je pro Vás dělá přitažlivými. Mějte tyto stati i s Vašimi poznámkami o jejich kvalitách při psaní po ruce.
 2. Zvolte si téma. Možná Vás zaujalo něco v materiálech zveřejněných na migraceonline.cz, či jinde. Možná víte o některém z témat více a chcete se k němu vyjádřit. Možná máte za úkol zpracovat seminární práci a chcete zkusit zadanému tématu věnovat více než dva večery. Impulsem k napsání článku, či stati může být také vaše osobní zkušenosti. V neposlední řadě jsou tady aktuální anebo hlavní témata redakce migraceonline.cz.
 3. Zvolte si žánr. Snadnější je začínat s článkem, ale pokud již máte napsanou písemnou práci o několik tisíci slovech a chtěli byste ji upravit do podoby odborného textu, můžete rovnou zkusit stať (odkaz na požadavky na stať).
 4. Pište : )
 5. Dejte výsledný produkt někomu přečíst. Zpětná vazba je důležitá věc, zvláště, pokud nemáte s publikováním zkušenosti. Pokud kolem sebe nemáte nikoho, kdo by dovedl věcnou a formální kvalitu textu posoudit, pošlete nám ho do redakce a my Vám zpětnou vazbu poskytneme.
 6. Upravte svůj text podle připomínek. Samozřejmě nemusíte všechny připomínky zohlednit, ale ty, které nezohledníte by Vás měly vést k přesnému zformulování toho, proč si stojíte za svým názorem. I to můžete do textu přidat. Nezapomeňte si vytisknout úplně poslední verzi toho, co jste napsali a v klidu , třeba s odstupem několika hodin, či jednoho dne si ji přečíst.
 7. K textu dodejte anotaci. Pro účely přehlednosti webu a snadného vyhledávání Vás prosíme o netypicky krátkou anotaci (max. 4věty). Anotace by měla informovat čtenáře o zaměřením a hlavním argumentu Vašeho textu. Tato část textu se bude zobrazovat spolu s jeho názvem jako výsledek vyhledávání v databázi textů.
 8. K textu přiložte krátkou informaci o sobě (čím se zabýváte, v jaké organizaci působíte, na jakých projektech pracujete, případně, co jste publikoval/a), maximálně však 3 věty. Pokud máte zájem zveřejnit email, na který Vám čtenáři mohou posílat případné dotazy, učiňte tak.
 9. Teprve nyní pošlete text do redakce. Buďte připraveni na další připomínky ze stran redakce migraceonline.cz, i když to není bezpodmínečně nutné. Nenechte se tím odradit, spíše si rezervujte ještě nějaké čas po odevzdání pro dokončovací práce na textu.

Jak si zvolit téma článku

Můžete se inspirovat již uveřejněnými články. Můžete na konkrétní článek přímo reagovat ve svém příspěvku, vítáme také týmovou spolupráci na textech.

Na hlavní straně, na nástěnce či monitoringu médií najdete upozornění na nejnovější události v oblasti migrace. Pokud o nich víte něco více, napište alespoň krátký komentář! Možná, že tím vyvoláte potřebnou diskusi a dostane se Vám reakce na Vaše argumenty v článku jiného autora.

Od roku 2005 redakce tohoto webu pravidelně vyhlašuje témata. Uvítáme Váš příspěvek, zvláště, pokud se tématem z jakékoliv strany dlouhodobě zabýváte, zvolené téma však můžete pojmout také jako inspiraci k tomu blíže se na něj zaměřit.

Odevzdání a formát textu

Zašlete, prosím, text emailem na adresu migraceonline@mkc.cz ve formátu WORD anebo .rtf (rich text format). Formát: písmo Times New Roman, velikost 12 bodů, odstavec: řádkování 1,2; okraje: nahoře a dole 2,5 cm, vlevo a vpravo 3 cm. Do textu, prosím, nevkládejte čísla stránek. Když citujete, odkaz na literaturu uvádějte ideálně v textu [př. (Castles 2003)]. Poznámky uvádějte na konci stránky. Na konci textu nezapomeňte dodat použitou literaturu! Držte se, prosím, jednotného formátu při uvádění literatury. Například takto:

„... jak předvídal Gellner (2003) nebo také Renan (1882: 43)...“
„…tuto otázku si položilo mnoho autorů (Savage 2000; Scott 2005 a další).“

GELLNER, E. (2003 [1997]). Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

MORGAN, P. (2004). From a Death to a View: The Hunt for the Welsh past in the Romantic Period. In: E. Hobsbawm and T. Ranger, ed.: The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 43-101.

MUSTERD, S. (2003). „Segregation and integration: A contested relationship.“ Journal of Ethnic and Migration Studies, 29 (4): 623-641.

BARŠA, P. , BARŠOVÁ, A. (2006): „Česká republika jako přistěhovalecká země.“ Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Dostupné na http://www.iir.cz/display.asp?ida=138 [navštíveno dne 21. 2. 2006].

K článku dodejte:

 • krátkou anotaci (max. 4 věty)
  Příklad anotace k článku "Ukrajinští pracovní migranti: pohled prizmatem stereotypů" od Oleny Fedyuk:
  Ekonomické a sociální podmínky zdrojové země stále udržují počty migrantů z Ukrajiny na vysoké úrovni. Tato studie ukazuje na příkladu města Ivano-Frankivsk, ležícího na západě Ukrajiny, že nejen přijímající, ale i zdrojová země utváří svůj diskurz o pracovní migraci bez účasti samotných migrantů. Činí tak takovým způsobem, aby z migračních toků měla prospěch.
 • info o autorovi/autorce a kontaktní email, pokud máte zájem ho vystavit na webu (max. 3 věty)

Po obdržení Vašeho textu se Vám co nejdříve ozveme. Pokud bude článek splňovat kritéria a standardy textů publikovaných na migraceonline.cz a bude možné jej zařadit do redakčního plánu, domluvíme se s Vámi na editaci textu a následné publikaci.


...nahoru ▲