Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 3. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Imigrace - hrozba polské společnosti?

Andreea Udrea, autorka rumunského původu žijící v Polsku, předkládá v článku souhrn nejdůležitějších faktorů ovlivňujících současnou polskou debatu o migraci. V úvodu zmiňuje, že Polsko je etnicky nejhomogennějším státem Evropy (přistěhovalci tvořili 0,4 % obyvatel v roce 2002). Na rozdíl od jiných zemí regionu nezaznamenalo Polsko příliš výrazný odliv vlastních obyvatel směrem na Západ. To vysvětluje autorka také tím, že bylo možné zemi opustit již během komunistické éry. Podle A.Udrey se migrace poprvé stala předmětem veřejné debaty v polovině devadesátých let, když se část rumunských Romů směřujících dále na Západ a do Skandinávie dočasně usadila v Polsku. Autorka v závěru hodnotí přístup Poláků k jinakosti a cizincům a konstatuje, že tamní společnost je naladěna spíše negativně, a proto by bylo vhodné věnovat problematice integrace a snižování nesnášenlivosti zvláštní pozornost.

26. 3. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲