Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Téma: Polsko-ukrajinská hranice a vízový režim

V devadesátých letech a ani v současnosti není mezinárodní migrace zásadním tématem politické diskuse v Polsku. Z tohoto hlediska byla výjimečná pozornost věnovaná východní hranici Polska a změnám v kontrole migrace v souvislosti se vstupem Polska do Evropské unie. Představujeme Vám dva články a jednu studii k tomuto tématu. Původní článek Tadeusze Iwańského se věnuje vízové politice Polska a dopadům rozšíření EU pro Ukrajinu. Součástí integrace do Evropské unie bylo zavedení víz vůči Ukrajině. I přes tlak této instituce se však povedlo zavést relativně liberální režim. Přesto ohledně rozšíření zaznívají na Ukrajině negativní hlasy. Mluví se o izolaci Ukrajiny v Evropě. Tématu polsko-ukrajinských hranic se také věnuje Miroslaw Bieniecki. Tento sociolog zkoumá pohraničí jako specifický sociální, politický a ekonomický prostor. Na závěr uvádíme shrnutí studie „Monitoring polské vízové politiky“. Na konci června ji publikovala nadace Stefana Batoryho a Helsinská nadace pro lidská práva ve spolupráci s Collegium Civitas. Otázka otevřenosti hranic směrem na Východ je tématem, kterým se několik polských nevládních organizací zabývá už několik let.


13. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲