Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 8. 04

Ukrajinci v Polsku

Se vstupem Polska do EU se ukrajinsko polská hranice stala nejdelší východní hranicí Unie. Polsko se tak stává významnou cílovou zemí pro ukrajinské migranty. Se zvýšeným počtem migrantů tak v polské společnosti narůstají ambivalentní vztahy zvláště k Ukrajincům, kteří zde tvoří až 17 % všech cizinců. K tomuto číslu je nutné připočíst ještě "staré" Ukrajince, kteří se na území Polska dostali po druhé světové válce následkem nuceného přesídlení, nicméně v současnosti je tato skupina již plně akulturována a vztahy s polskou většinou udržuje na relativně nekonfliktní úrovni díky oboustranně dobré historické zkušenosti. Naproti tomu ve vztahu k "novým" Ukrajincům, novodobým pracovním migrantům, převládá v polské společnosti stereotypní chování, tedy strach z pracovní konkurence, zvýšení kriminality, nepořádku. Andreea Udrea, rumunská autorka žijící v Polsku, se ve svém článku zabývá právě tímto rozdílným pohledem na přijímání obou skupin polským obyvatelstvem.

3. 8. 04
...nahoru ▲