Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Martina Hánová

Mgr. Martina Hánová vystudovala sociální práci na Západočeské univerzitě v Plzni a má pracovní zkušenosti jak z neziskového sektoru, tak ze státní správy. Problematice migrace se věnuje od roku 2008. Kontaktní centrum pro cizince založila v září 2009 a v současnosti je jeho ředitelkou.

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲