Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ratifikace úmluvy OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků v Evropské unii, průzkum postoje vlád a aktérů občanské společnosti

Nezisková organizace December 18 zveřejnila publikaci, která se zabývá postojem všech 27 členských států EU k ratifikaci Úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. Mimo postoje institucí EU na začátku publikace jsou u každé země zachyceny postoje současných vlád, politických stran, nevládních organizací, odborů, ombudsmanů pro lidská práva, OSN a postoj Rady Evropy.
Publikace je v angličtině ke stažení zde.
20. 12. 10
...nahoru ▲