Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Gender a migrace
Témata

Gender a migrace

Gender – ve smyslu sociální konstrukce ženství a mužství a nerovností z této konstrukce vyplývajících – zásadně ovlivňuje migraci a její dopady na společnost a jednotlivce na mnoha různých úrovních: kdo migruje, proč, kam, na jak dlouho a s jakými dopady? Genderové ideologie také (často implicitně) formují migrační politiky a fungování institucí, které se pokoušejí migraci kontrolovat.

Tato tematická sekce si klade za cíl diskutovat gender a migraci na různých úrovních a ptát se, jak gender formuje prožívání různých forem migrace a formování identit migrujících žen a mužů; jak ovlivňuje migrační praktiky a související politiky a instituce.

Ilustrační foto Jozef Ondzik (Projekt "Kolik cest vede na Florenc?").Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Příběh Anastasie Hagen aneb mýtus "padlé ženy" v českém mediálním prostoru

7. 10. 13 Vanda Černohorská
Článek tematizuje příběh Anastasie Hagen a zejména to, jakým způsobem o její cestě za získáním pobytového oprávnění referovala česká média. Narativní linka vystavěná mediální představivostí kolem „kauzy Hagen“ je založena na bulvarizaci mýtu „padlé ženy“ a do značné míry ilustruje obecnější genderové stereotypy, které převládají v současné české společnosti....
Gender a migraceČeská republika komentáře

Veřejná debata „Právo na rodinný život vs. migrační kontrola“

7. 8. 13
Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR uspořádalo 12. června 2013 v Evropském domě veřejnou debatu o aktuálních trendech slučování rodin v České republice v kontextu Evropské unie. Panelisté diskutovali o tzv....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika audio/video

Komentář k debatě "Právo na rodinný život vs. migrační kontrola"

7. 8. 13 Veronika Střechová
Mezinárodní právo přiznává každému člověku právo na respektování jeho soukromého a rodinného života. Otázce, jakých podob toto právo může nabývat v praxi, věnovala pozornost již druhá z debat pořádaných pod záštitou projektu Migration to the Centre. Debata o slučování rodin proběhla 12....
Migrace a EU, Gender a migraceČeská republika komentáře

Právo na respektování rodinného života cizince již během řízení o sloučení rodiny

23. 7. 13 Michala Cilli
Promítá se závazek chránit rodinu pouze do již uděleného povolení k dlouhodobému pobytu na území za účelem sloučení rodiny? Dle autorky, která se v příspěvku zaměřuje na průběh řízení před Ministerstvem vnitra ČR, by mělo být právo na rodinný život respektováno již od samotného podání žádosti o sloučení.
Integrace, Gender a migraceČeská republika články

Právo na rodinný život vs. migrační kontrola: Aktuální trendy slučování rodin v České republice v kontextu Evropské unie

31. 5. 13 Alice Szczepaniková
V tomto úvodním článku k debatě o slučování rodin, která proběhne v Evropském domě 12. 6. 2013 v 15 hodin, představuje autorka trendy v oblasti rodinné migrace na evropské úrovni a pak v tomto kontextu hodnotí vývoj situace v České republice. V závěru navrhuje otázky pro tuto debatu.
Integrace, Gender a migraceČeská republika články

Vietnamské rodiny a jejich české chůvy: Vzájemná závislost v péči o děti

25. 4. 13
Některé vietnamské rodiny v České republice si najímají české chůvy (tety, babičky) na hlídání svých dětí. Tento model stojí v protikladu k dominantnímu obrazu chův (pomocnic v domácnosti) v západním světě, kde je tato profese vykonávána migrantkami a analyzována pomocí aditivního přístupu zdůrazňujícího vícenásobné znevýhodnění těchto žen z důvodu etnických a třídních nerovností.
Integrace, Gender a migraceČeská republika publikace a výzkumy

Transnacionalismus - Sociálních studia 1/2009

25. 4. 13
Přetiskujeme číslo Sociálních studia 1/2009 věnováné tranasnacionalismus, deset příspěvku od zahraničních i českých autorů se zaměřených na metodologický nacionalismus, transnacionálním identy a mobilitu a sociální změnu. Děkujeme Socálním studím za laskavý souhlasem s přetištěním textů!
Integrace, Víza a hranice, Gender a migracepublikace a výzkumy

Proč odmítla česká vláda ratifikovat Úmluvu o pracovnících v cizích domácnostech a jaké to má souvislosti?

13. 9. 12 Pavla Redlová, Marie Heřmanová
Tento text reaguje na nedávné rozhodnutí české vlády nepřipojit se k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce o pracovnicích v cizích domácnostech. Kromě informací o samotné úmluvě a argumentech vlády tak komentář předkládá důvody, proč téma placené práce v domácnostech není marginálním na trhu práce v Česku....
Pracovní migrace, Integrace, Gender a migraceČeská republika komentáře

Gender v pohybu? Recenze knihy Helmy Lutz: Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen

24. 8. 10 Anna Holičová
Kniha Gender Mobil? Geschlecht und Migration in transnationalen Räumen je souborem článků předních autorek bádajících na poli genderu a migrace. Ve čtyřech kapitolách autorky diskutují o biografiích, identitách, metodách a teoriích, jež překračují hranice jednoho státu....
Gender a migracerecenze

Migrantky medzi nami

15. 7. 10
Kniha Migrantky medzi nami. Rodinné a rodové aspekty integrácie obsahuje teoretické spracovanie rodových a rodinných aspektov migrácie a integrácie a sumarizuje štatistický obraz o migrácii na Slovensko. Kľúčovou časťou je analýza bohatého empirického materiálu získaného hĺbkovými rozhovormi s migrantkami z tretích krajín žijúcimi na Slovensku....
Gender a migracepublikace a výzkumy
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Gender a migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect