Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migrantky medzi nami

Kniha Migrantky medzi nami. Rodinné a rodové aspekty integrácie obsahuje teoretické spracovanie rodových a rodinných aspektov migrácie a integrácie a sumarizuje štatistický obraz o migrácii na Slovensko. Kľúčovou časťou je analýza bohatého empirického materiálu získaného hĺbkovými rozhovormi s migrantkami z tretích krajín žijúcimi na Slovensku. Kniha však ponúka aj expertný pohľad na migráciu žien na Slovensko a odporúčania a výzvy pre verejnú politiku.
Publikace je také ke stažení zde.
15. 7. 10
...nahoru ▲