Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 6. 22
Zdroj: migraceonline.cz

MKC Praha nabízí obcím integrační workshopy zdarma

MKC Praha nabízí obcím integrační workshopy zdarma

Jak řešit integraci cizinců? Co ve stávající nabídce sociálních služeb schází? A co je nejvíce potřeba z pohledu samotných migrantů? Jak zlepšit mezietnické soužití v lokalitě a lépe pracovat se stereotypy většinové společnosti?

Pokud se ve vaší obci, městě nebo městské části zabýváte těmito nebo podobnými otázkami a chcete lépe porozumět a strategicky se zabývat integrací cizinců, nabízí vám Multikulturní centrum Praha zdarma integrační workshop.

Integrační workshop je zpravidla jednodenní akcí. Veškerou organizaci (identifikace a pozvání aktérů, logistika atd.) řeší MKC Praha. 

Zaměření workshopu určuje zadavatel (město). Možné příklady využití: 

  • zpracování problematiky integrace pro potřeby komunitního plánování
  • identifikace témat pro projektové žádosti
  • networking

Vytvořená a volně dostupná metodika integračního workshopu je podrobným návodem k přípravě a realizaci integračního workshopu a je určená pro facilitátory integračního workshopu. Stejně tak ale může metodika sloužit zástupcům obcí, kteří mají zájem se o nástroji integračních workshopů více dozvědět nebo kteří uvažují o zorganizování workshopu ve vlastní režii. Metodika popisuje postup k přípravě a realizaci workshopů v různých časových a obsahových variantách.

Hlavním smyslem integračního workshopu je identifikovat aktéry integračního procesu, přivést jejich zástupce ke společnému jednacímu stolu, zpřehlednit jim legislativní, kompetenční a institucionální pozadí cizinecké problematiky, seznámit je s daty a trendy, poskytnout jim co možná nejkomplexnější vhled do cizinecké problematiky v obci. Na těchto základech je pak v průběhu workshopu společně vytvořen koordinovaný přístup k integraci cizinců.

Klíčovou skupinou účastníků integračního workshopu jsou migranti. Ti poskytují účastníkům z řad majoritního obyvatelstva nedocenitelný pohled zevnitř a důležitou zpětnou vazbu. Řada dobře míněných projektů či opatření směřovaných na cizince totiž může okouzlit zaměstnance úřadů či nevládních organizací svou elegancí či propracovaností, avšak pro migranty mohou být nesrozumitelné či málo užitečné.

Integrační workshop se skládá z několika částí. V přípravné fázi workshopu facilitátoři spolu s vedením města nejdříve jasně vyspecifikují cíl, kterého má být integračním workshopem dosaženo. Může se jednat o formulaci městské integrační strategie, zapracování integrační problematiky pro potřeby komunitního plánování či jeho revizi, o prvotní zasíťování aktérů nebo naplánování integračně zaměřené projektové žádosti.

Facilitátoři spolu s pověřeným zástupcem municipality formulují pozvánku k účasti na integračním workshopu, identifikují a osloví relevantní aktéry. Souběžně s tím facilitátoři zpracují základní přehled situace v lokalitě z hlediska integrace cizinců, který zahrnuje demografické údaje, dále údaje o počtu dětí-cizinců ve školách, zaměstnavatelích cizinců, kapacitách veřejných služeb, informace o prostorovém rozmístění cizinců v obci apod. Takto zpracovaná data jsou představena účastníkům spolu s úvodem do cizinecké problematiky.

V první fázi samotného workshopu účastníci hodnotí kvalitu soužití a rozdělují se do tematických skupin podle oblasti svého profesního působení. V nich pak provádějí SWOT analýzu příslušných oblastí. V dalších fázích workshopu účastníci v rámci svých skupin určují nosná témata k dalšímu řešení, formulují vizi ideálního stavu, definují strategické cíle a rozpracovávají dílčí kroky k jejich naplnění (včetně stanovení časového harmonogramu a zodpovědnosti za jejich vykonání). Facilitátoři po skončení workshopu zpracují výstupy workshopu a předají je účastníkům.

Workshopy realizujeme v omezeném počtu zdarma v rámci projektu podpořeného MVČR s názvem „Informování a budování kapacit lokálních komunit při práci s držiteli dočasné ochrany“.

Kontakt: Jan Dítko, jan.ditko@mkc.cz, tel. 728 657 089

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

24. 6. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲