Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Platforma Pomáhej Ukrajině dostane pomoc k uprchlíkům, kteří ji nejvíc potřebují

Platforma Pomáhej Ukrajině dostane pomoc k uprchlíkům, kteří ji nejvíc potřebují

Cílem platformy Pomáhej Ukrajině je soustředit nabídku a poptávku pomoci pro uprchlíky na jednom místě na adrese www.pomahejukrajine.cz. Platforma usiluje o co nejefektivnější využití veškerých nabízených zdrojů a služeb a o smysluplné propojení s těmi, kdo pomoc poptávají. Zároveň se snaží sjednotit již existující nabídky. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR ve spolupráci se společností Contember a dalšími podporovateli.

Do ČR míří desetitisíce Ukrajinců a v české společnosti se zvedá vlna solidarity a ochoty pomáhat. Bude velmi důležité nabízené zdroje koordinovat a zajistit, aby byla pomoc dlouhodobě udržitelná.

S myšlenkou jednotné digitální platformy přišla iniciativa Česko.Digital. Odbornou záštitu zajistí Konsorcium patnácti nevládních organizací, které mají s pomocí migrantům mnohaleté zkušenosti. Postupně se počítá také s výraznějším zapojením obcí a dalších iniciativ. Nejdůležitější ale je, že pomoc může nabídnout úplně každý, stačí vyplnit jednoduchý formulář.

„Máme velmi dobrou síť již existujících služeb a k tomu dostáváme obrovské množství dalších nabídek. Největším úkolem je v této chvíli nabízenou podporu evidovat a propojovat s poptávkou. Zároveň víme, že u složitějších a dlouhodobých forem pomoci bude zapotřebí asistence zkušených organizací, aby se uprchlíci v kritické životní situaci mohli na nabízenou pomoc skutečně spolehnout. Pomoc bude potřebná řadu měsíců,” říká Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia.

Poptávku lze očekávat v několika kategoriích: Lidé budou v první fázi hledat hmotné zázemí a základní orientaci v nastalé situaci. Budou se potřebovat poradit s právníkem nebo sociálním pracovníkem a obstarat si zdravotní a případně i psychoterapeutickou péči. Hned poté bude třeba zajistit vzdělávání pro děti. A při dlouhodobějším pobytu přijde na řadu výuka češtiny, důkladnější orientace v českém prostředí, pracovní uplatnění a další služby, které pomohou jednotlivcům i rodinám v překonání uprchlických traumat a nastartování plnohodnotného života.

„Naši právníci, sociální pracovníci, tlumočníci i dobrovolníci fungují už teď v plném nasazení. Ubytováváme mnoho rodin s dětmi a odpovídáme na bezpočet dotazů stran pobytových oprávnění a dalších vyhlídek pro ty, kdo do Česka míří. Až nápor zesílí, tak se bez dalších hmotných zdrojů a lidských posil neobejdeme,” říká Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, které patří společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Člověkem v tísni k iniciátorům společné platformy v rámci Konsorcia.

„Solidarita Čechů s uprchlíky z Ukrajiny je ohromná, nabízejí bydlení, doprovody, finanční a materiální pomoc. A právě proto je pro sjednocení pomoci tato platforma velice důležitá. Jsem si jist, že takto zvládneme pomoci i případným velkým počtům uprchlíků z Ukrajiny, efektivně a koordinovaně,” doplňuje Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Právě efektivita pomoci v čase krize byla hlavní motivací také pro další jednotlivce a iniciativy zapojené do plánování a budování celé platformy. Jak říká Eva Pavlíková z Česko.Digital: “Hodně jsme usilovali o to, aby vznikl jeden portál, který pokryje všechny potřeby spojené s pomocí Ukrajiny, protože synergie a spolupráce v tomto čase jsou zásadní pro pomoc dlouhodobou a udržitelnou. Jsme moc rádi, že právě Konsorciu se podařilo spustit tento portál v rekordně krátkém čase a vysoké kvalitě a připojuje se k aktivitě www.stojimezaukrajinou.cz, která je rozcestníkem informací.”

Bude velmi důležité nastavit dobré komunikační kanály mezi státní správou a občanskou společností, vyměňovat si informace a koordinovat činnost. Konsorcium uvítá zejména spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky a Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

V případě zájmu poskytnou zástupci Konsorcia podrobnější informace o fungování platformy, o nabídce členských organizací a o zkušenostech nevládního sektoru s integrací cizinců.

Velký dík za iniciativu a podíl na vytváření webu patří následujícím jednotlivcům mimo Konsorcium: Jan Böhm, Daniel Kolský, Eva Pavlíková (Česko.Digital), Jan Sládek (Contember),

 

KONTAKTY
Andrea Krchová, ředitelka Konsorcia, krchova@migracnikonsorcium.cz, tel. 777 231 668
Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, faltova@migrace.com, tel. 731 584 126
JUDr. Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, martin.rozumek@opu.cz, 731 170 885
Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni (kontakt pro média: Katarína Pleskot Kollárová, 606 688 125)
Eva Pavlíková, Česko.Digital, eva@cesko.digital, tel. 731 481 021


Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 15 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců. Na půdě Konsorcia koordinujeme výměnu zkušeností a definování společných cílů členských organizací a iniciujeme komunikaci mezi politiky, úředníky, vzdělávacími institucemi, odborníky z řad akademiků i zahraničními nevládními organizacemi. Pořádáme debaty s představiteli různých zájmových skupin, vzdělávací workshopy pro zástupce státní správy, obcí i krajů, zveřejňujeme komentáře a analýzy k návrhům evropské i české legislativy. Více viz www.migracnikonsorcium.cz
Členské organizace Konsorcia v abecedním pořadí: ADRA Česká republika, Amiga, Amnesty International, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita Česká republika, InBáze, La Strada, META o.p.s., Most PRO, Multikulturní centrum Praha, Nesehnutí, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Pomáháme lidem na útěku, Sdružení pro integraci a migraci

27. 2. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲