Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 5. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

11.5. 2021, vydání 145

NOVINKY Z EU

Evropské migrační forum organizuje konzultaci se zástupci občanské společnosti. Cílem konzultace je příprava 6. setkání fora, které proběhne 27.–28. října s podtitulem Od pandemie k obnově: problémy a dobra praxe v řízení migrace. Konzultace bude mít podobu online setkání, které proběhne 19. května. Pokud se chcete zapojit, klikněte sem.

Úřad EPSO (zodpovědný za personalistiku evropských institucí) vytvořil síť organizací podporujících diverzitu a inkluzi a zve organizace reprezentující specifické skupiny občanů (sexuální, národnostní či jiné menšiny, lidi s tělesným postižením a pod.) k zapojení. Přidejte se.

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

Dánsko: Druhá generace migrantů má ve vyšším vzdělání lepší výsledky než rodilí Dánové

Děti migrantů či uprchlíků dosahují mívají horší výsledky a než rodilí Dánové a méně jich pokračuje v dalším vzdělávání. Přesně opačně je tomu u druhé generace migrantů: zejména u dívek platí, že v dalším vzdělávání jich pokračuje průměrně vice než mladých Dánek. Ve věkovém pásmu 18–29 let tvoří potomci migrantů 6 %, na univerzitách a vyšších školách jich studuje 7,1 %. Druhá generace migrantů též ve větší míře studuje obory s vysokou mírou uplatitelnosti na trhu práce (farmacie, zubní lékařství). Mrkněte na další data a informace.

Polsko: Národní plán obnovy zahrnuje opatření pro zahraniční pracovníky

Podle polského plánu obnovy, na kterém momentálně pracuje polská vláda, se počítá se zavedením opatření umožňující dlouhodobější zaměstnávání cizinců. V současnosti jsou cizinci v Polsku zaměstnáváni pouze krátkodobě. Plán obnovy též zdůrazňuje potřebu zefektivnit služby pro cizince – digitalizovat agendu udělování pracovního povolení, zavést podporu integrace na trhu práce. Opatření budou promítnuta do zcela nového zákona o zaměstnávání cizinců, který má platit od konce roku 2022. Více zde

Belgie: Belgická Rada pro zdraví doporučuje při vakcinaci proti COVID-19 upřednostnit zahraniční pracovníky

Rada koncem dubna doporučila prohlásit sociálně znevýhodněné osoby (včetně zahraničních pracovníků) za prioritní skupinu pro očkování. Podle mluvčího Rady „je vzhledem k obtížné dosažitelnosti těchto osob nutné co nejdřív začít s jejich očkováním – ideálně jednodávkovou vakcínou podávanou mobilními týmy či praktickými lékaři.” Více informací zde.

 

Polsko: Vláda nabízí cizincům očkování proti COVID-19 zdarma

Podle polského vládního portálu mají všichni cizinci s legálním pobytem v Polsku za účelem práce, studia či rodinných důvodů nárok na očkování zdarma stejně jako polští občané. Podrobněji zde.

***

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Každoroční konference výzkumné sítě IMISCOE

IMISCOE je největší interdiscilpinární výzkumná síť, která se v Evropě zabývá studiem migrace či integrace. V pořadí již 18. konference, která se uskuteční 7.–9. července v lucemburském Esch-sur-Alzette, se zaměří na otázku, jak se migrační zkušenost promítá do každodenního prožívání a odráží se v jazyce, kultuře či umění. Více informací najdete tady.

Šesté setkání Evropského migračního fóra

Setkání proběhne letos 27. a 28. října s podtitulem Od pandemie k obnově: problémy a dobra praxe v řízení migrace. Fórum je platformou pro dialog o problematice migrace, mezinárodní ochrany a integraci cizinců  ze třetích zemí mezi občanskou společností a evropskými institucemi. Setkání proběhne online, vice informací zde.

***

DOKUMENTY

Finsko: Podíl cizinců kandidujících v komunálních volbách neodpovídá zastoupení v populaci

Přestože (na rozdíl od ČR) mohou cizinci kandidovat do místních zastupitelstev, zůstávají cizinecké komunity nadále nedostatečně reprezentovány. Nedávno zveřejněná studie uvádí, že důvodem je nízký počet a izolovanost cizineckých sociálních sítí v zemi. Politické strany mají problém tyto sítě identifikovat a oslovit. Důsledkem je vzájemná nedůvěra, která se projevuje nízkým zájmem cizinců o politickou participaci i menší ochotou politických stran investovat do nalezení vhodných kandidátů z řad cizinců.

Moc kontaktu: Zpráva IOM shrnuje zkušenosti s pěstováním rozmanité společnosti

Společenská rozmanitost je přirozeně inkluzivní – proto je důležité ji podporovat na místní, národní I globální úrovni. Teorie meziskupinového kontaktu, z níž tato prakticky zaměřená publikace IOM vychází, předpokládá, že v pestré společnosti dochází za vhodných okolností k růstu vzájemné důvěry a snižování předsudečnosti. Najdete zde vodítka k pochopení překážek v podpoře diverzity včetně řešení k jejich překonání, příklady úspěšných aktivit, doporučení k monitoringu a hodnocení i odkazy na relevantní zdroje.

***

Celý dubnový newsletter EWSI najdete zde.
***

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den.

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

 

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

12. 5. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲