Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 5. 17
Zdroj: migraceonline.cz
Projekt: STRONGLAB

TZ: Nový projekt MKC Praha usiluje o lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva

TZ: Nový projekt MKC Praha usiluje o lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva

V rámci mezinárodního projektu, který reaguje na nárůst pracovní migrace do střední Evropy, proběhlo 28. a 29. dubna v Praze první setkání. Sešli se na něm odborníci a zástupci nevládních organizací ze zemí Visegrádské skupiny a Ukrajiny.

Společný výzkum zmapuje zkušenosti ukrajinských a dalších zahraničních pracovníků v Česku, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Rovněž se zaměří na posílení přeshraniční spolupráci inspekcí práce a dalších organizací, které mohou přispět k posílení postavení zahraničních pracovníků na evropském trhu práce.

Migrace pracovníků z Ukrajiny se podle různých zdrojů týká od 1,5 do 4,5 milionů lidí. Výzkumnice Viktoriya Volodko na pražském setkání zmínila, že zhruba polovina všech ukrajinských migrantů pracuje v Rusku a další polovina v zemích EU (země V4, Německo, Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko), přičemž hlavní oblastí zaměstnání ukrajinských pracovních migrantů je stavebnictví. Mezi základní témata výzkumu bude patřit srovnání rolí a funkcí zprostředkovatelů práce v jednotlivých zemích ve vybraných ekonomických odvětvích.

24. a 25. listopadu 2017 proběhne konference, na které vystoupí jak zástupci výzkumných týmů ze všech zapojených zemí, tak zástupci inspektorátů práce. Projekt potrvá do poloviny roku 2018.

Základní informace o projektu a aktuality s ním spojené, najdete na stránkách Multikulturního centra Praha:

http://mkc.cz/cz/projekty/stronglab

https://migraceonline.cz/stronglab

Kontaktní osoba: 

Hedvika Janečková, hedvika.janeckova@mkc.cz

 

Projekt je financován Mezinárodním visegradským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemí - www.visegradfund.orgwww.minbuza.nl.

12. 5. 17
Zdroj: migraceonline.cz
Projekt: STRONGLAB
...nahoru ▲