Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 7. 18
Zdroj: migraceonline.cz

Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

Češi a imigranti jako levná pracovní síla? Prekérní podmínky lidí vysílaných za prací v rámci EU.

Víte co je vysílání pracovníků? Jaké problémy se k vysílání nejčastěji váží? Dopadají tyto problémy i na české pracovníky? A jak je to s pracovní migrací Ukrajinců do ČR?

Podívejte se na naše videa, která vysvětlují problematiku migrace z Ukrajiny do České republiky a obecněji problematiku vysílání v rámci střední Evropy. Videa vznikla na základě našeho mezinárodního výzkumu, jehož výsledky si můžete přečíst zde.

 

 

Videa vznikla v rámci projektů „Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)“ a „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva (STRONGLAB)”.

Postoje vyjádřené v této publikaci jsou postoji autora a nemusí nutně odrážet oficiální stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenese odpovědnost za obsah této publikace.

Projekt PROMO je financován v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014-2020).

STRONGLAB je financován Mezinárodním visegradským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království - www.visegradfund.orgwww.minbuza.nl

                                  

31. 7. 18
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲