Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

Jak vymáhat dodržování pracovních práv migrujících pracovníků? Inspektoráty práce musí spolupracovat, shodli se odborníci

Práce šest dní v týdnu, dvanáctihodinové šichty, nemožnost vyjednat si třeba i neplacené volno nebo chybějící zdravotní a sociální pojištění. Tomu čelí někteří zahraniční pracovníci v zemích Evropské unie. I v Česku se pracovní trh dlouhodobě prekarizuje především v důsledku tlaku na vysokou flexibilitu a snižování nákladů na pracovníky. Roste například využívání agenturního zaměstnávání a plnohodnotné úvazky nahrazují nejisté a špatně ohodnocené práce neodpovídají pravidlům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. O vymáhání práv vysílaných a dalších migrujících pracovníků, kteří se z povahy své pozice často dostávají do zranitelného postavení, se v Praze bavili v rámci konference spolupořádané Multikulturním centem Praha odborníci a odbornice z celé Evropy.

Vysílání pracovníků je na vzestupu a musíme počítat s tím, že bude pokračovat, není to problém, který bychom mohli ignorovat“, říká Marek Čaněk, bývalý dlouholetý ředitel Multikulturního centra Praha a odborník na pracovní migraci. Zejména zneužívání tohoto institutu, který umožňuje, aby zaměstnavatel dočasně vyslal zaměstnance vykonávat pracovní povinnosti do jiného členského státu EU, s sebou nese řadu problémů a porušování pracovních práv.

Na konferenci, která se uskutečnila v rámci projektů PROMO – “Protecting Mobility through Improving Labour Rights Enforcement in Europe“ a STRONGLAB - “Towards stronger transnational labour enforcement cooperation on labour migration”, se sešli specialisté z mnoha evropských zemí, mimo jiné zástupci Mezinárodní organizace práce nebo představitelé britské univerzity Cardiff, Univerzity Jyväskylä ve Finsku a italské Padově. Za českou stranu promluvili kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a neziskového sektoru také pracovníci inspektorátu práce.

V Česku s polským vízem

Podle generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna je ochrana pracovních práv vysílaných pracovníků velmi problematická. Inspektorát vykonal v posledních pěti letech více než 115 000 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání a odhalil více než 17 000 nelegálně pracujících osob.

Od roku 2016 se zvyšuje počet zjištění právě u cizinců vyslaných k poskytnutí služby zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU. “Často jde pouze o pokus zastřít fakt, že se jedná prostě o pronájem pracovníků-cizinců”, říká Hahn. V praxi to například vypadá tak, že do České republiky jsou vysláni agenturou ukrajinští pracovníci, kteří ale mají polské vízum. Důvod pro to je velmi jednoduchý: polské vízum je výrazně levnější než české. Pro inspektory ale může být velice obtížné povolat někoho k zodpovědnosti v případě, že zjistí pochybení – často to může být například problematická mzda nebo pracovní úrazy. Při kontrole smluv nezřídka kdy zjistí, že jsou uzavřeny s firmou, která má pouze někde poštovní schránku a v podstatě se jedná falešnou společnost.

Problémy: Úřady nespolupracují a pracovníci se bojí

Problémy spojené s vysíláním pracovníků a obecně přeshraniční mobilitou pracujících vidí odborníci především dva: nízkou vymahatelnost pracovních práv, která je způsobena nedostatečnou kooperací jednotlivých národních institucí, a dále neinformovanost a strach samotných migrantů. První problém by pomohlo vyřešit zřízení tzv. European Labour Authority, která by umožnila spolupráci inspektorátů práce a dalších institucí. O potřebnosti takového úřadu mluvil ve svém výročním projevu o stavu Unie i Jean Claude Juncker.

Druhý problém rozhodně jednoznačné řešení nemá – je logické, že lidé v extrémně zranitelné situaci ze strachu ze ztráty jediného životně důležitého příjmu často mlčí a nestěžují si. Pracovníci se často snaží tyto problémy řešit tím, že se obrací na své známé či rodinu a nemají důvěru k institucím státu, kde pracují. Pro to, aby se jejich situace zlepšila, je potřeba navazování a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými institucemi různého tematického zaměření, vládního i nevládního charakteru – a to jak v lokálním, tak přeshraničním kontextu.
 

Konference získala finanční podporu z programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace "EaSI" (2014-2020). Další informace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/social/easi

Konference byla rovněž financována Visegrádským fondem a Ministerstvem zahraničních věcí Nizozemského království.

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                        

 

Pro více informací kontaktujte:

Justyna Janowska, justyna.janowska@mkc.cz


 

29. 12. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲