Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 1. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Projekt: PROMO

Vysílání pracovníků – je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit nadnárodní spolupráci

Vysílání pracovníků – je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit  nadnárodní spolupráci

Vysílání pracovníků si získalo pozornost díky v tomto roce projednávané a schválené revizi evropské směrnice o vysílání. Jaké problémy a výzvy se s vysíláním pracovníků pojí? Jakým porušením pracovních standardů vysílaní pracovníci a pracovnice čelí? A jak by bylo možné jejich stávající postavení zlepšit?

To se dozvíte v našich nových publikacích, které poskytují přehled nejdůležitějších zjištění a doporučení soustředěných kolem 4 témat:

1) Ochrana vysílaných pracovníků v Evropské Unii

 2) Nadnárodní spolupráce mezi subjekty prosazujícími regulaci pracovního trhu v Evropě

3) Posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky

4) Zkvalitnění shromažďování informací o vysílání a o podmínkách pro vysílané pracovníky

Mimo to Vám prezentujeme také 2 zprávy zaměřující se konkrétně na kontext České republiky, a to na témata:

1) Nadnárodní monitoring vysílání a prosazování práv vysílaných pracovníků

2) Posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky


Publikace vznikly v rámci projektu PROMO ("Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU") financovaného Evropskou komisí. Projektové konsorcium zahrnuje University of Jyväskylä, University of Padova, Fafo Institute for Labour and Social Research, SOLIDAR, FORBA - Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt.

2. 1. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Projekt: PROMO
...nahoru ▲