Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nucená práce ve Velké Británii: perspektiva firem (2012)

Nucená práce se ve Velké Británii objevuje především v nízkokvalifikovaných profesích a zaměstnáních s nízkými platy, ve Velké Británii se především jedná o: pečovatelství, stavebnictví, úklidové práce, zábavní průmysl, zdravotnictví, zpracování jídla, zemědělství, práce v domácnosti a pohostinství. Nicméně míra a rozměry nucené práce zůstávají stále neznámé. Tato studie zkoumá podnikatelské struktury, procesy a tlaky, které mohou vyvolat nebo způsobit použití nucené práce ve Velké Británii. Studie přichází s doporučeními pro podnikatele, vládu, odbory a komunity migrantů, které mají pomoci eliminovat nucenou práci. Studie zejména zjistila, že:
  • řada pracovních opatření může omezit zranitelnost vůči nucené práci u agenturních a subkontraktovaných pracovníků,
  • podniky by mohly identifikovat případy vykořisťování a nucené práce skrze zapojení starající pracovní síly a auditů,
  • vláda by měla akutně zasáhnout a zvýšit současný rozsah pravidel a kontrol vůči poskytovatelům dočasné práce, zabránila by tak vykořisťování těch nejzranitelnějších pracovníků,
  • při vytváření imigračních předpisů by měla být riziku nucené práce a širšího pracovního vykořisťování přikládána mnohem větší váha.

26. 2. 13
...nahoru ▲