Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zkušenosti s nucenou prací mezi čínskými migranty (2011)

Tato zpráva popisuje zkušenosti čínských pracovníků ve Velké Británii. Zaměřuje se na nucenou práci a vykořisťování, roli rodiny a sociální vztahy a na to, do jaké míry mají migranti skutečnou kontrolu nad svými životy. Zejména díky globalizaci a ekonomickým změnám přichází do Velké Británie mnoho migrantů z Číny. Britská vláda ale ráda příchod nekvalifikovaných migrantů mimo EU omezila a chystá se více zaměřit na eliminaci nucené práce a vykořisťující pracovní podmínky.

Zpráva:

  • přibližuje současné vzory pracovní migrace z Číny do Velké Británie,
  • zkoumá celkové vztahy mezi migrací, prací a rodinou, užívá kontinuum vykořisťování (od důstojné práce po nucenou práci) k tomu, aby popsala pracovní podmínky a vzorce zaměstnávání čínských pracujících migrantů ve Velké Británii,
  • se zaměřuje na faktory, které činí nízko-kvalifikované migranty z Číny zranitelné vůči nucené práci a
  • identifikuje opatření k eliminaci nucené práce, která by měla být přijata vládou, organizacemi občasné společnosti, odbory a zaměstnavateli.
12. 2. 13
...nahoru ▲