Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pravidla a postupy pro postihy nucené práce ve Velké Británii: systematická odpověď? (2012)

Přestože je nucená práce obecně považována za trestný čin, bývá kvůli překážkám spojeným s vymáháním práva a identifikací obětí nucené práce zřídkakdy postihována. Tato studie přibližuje s tím spjaté problémy v rámci systémů regulací a prostředí britského pracovního trhu. Úkol potírat nucenou práci je rozdělen mezi řadu agentur a institucí; pravomoci, zájmy a kapacita těchto organizací, které se zabývají nucenou prací, se přitom zásadně liší; stejně tak dochází v oblastech vynucování práva a předpisů k nesrovnalostem. Zpráva tak mapuje právní a organizační rámec vztahující se k nucené práci, zdůrazňuje mezery v britských snahách potírat nucenou práci a přichází se sérií doporučení ke zlepšení a změně současného systému i s návrhy budoucích výzkumů.
Zpráva je k dispozici v angličtině.
19. 2. 13
...nahoru ▲