Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Studie národního rámce politik integrace nově příchozích imigrantů („Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers“)

Výzkumná zpráva analyzuje vývoj imigračních a integračních politik v České republice. Soustředí se zejména na koncept úzkého propojení migrace a integrace, jemuž se v České republice věnuje pozornost teprve od roku 2000. Autorka analyzuje politický a mediální diskurs týkající se této problematiky a vysvětluje vliv působení Evropské unie na to, jakým způsobem je v České republice nastavena diskuze o migraci a jaká témata se považují za důležitá.

Zpráva je první ze tří studií věnovaných České republice, které vznikly v rámci partnerského projektu Multikulturního centra Praha „Podpora udržitelných integračních politik“,  zaměřeného na výzkum v oblasti integrační politiky v devíti zemích, a to v Rakousku, Švýcarsku, České republice, Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Švédsku a Velké Británii. Důraz byl kladen na hodnocení dopadu integračních politik týkajících se přijímání a integrace nově příchozích imigrantů, na analýzu tvorby různých integračních politik a na definování hlavních cílových skupin povinných a dobrovolných integračních opatření.

Studie je dostupná zde .
Karolína Babická
Karolína Babická absolvovala doktorské studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze a je držitelkou Odysseus Network Certificate in EU Migration and Asylum Law. Věnuje se politické a advokační činnosti v oblasti migrace a azylu jako zaměstnanec jedné z celoevropských NNO sídlících v Bruselu.
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲