Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Studie národního rámce politik integrace nově příchozích imigrantů („Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers“)

Studie národního rámce politik integrace nově příchozích imigrantů („Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers“)

31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Výzkumná zpráva analyzuje vývoj imigračních a integračních politik v České republice. Soustředí se zejména na koncept úzkého propojení migrace a integrace, jemuž se v České republice věnuje pozornost teprve od roku 2000. Autorka analyzuje politický a mediální diskurs týkající se této problematiky a vysvětluje vliv působení Evropské unie na to, jakým způsobem je v České republice nastavena diskuze o migraci a jaká témata se považují za důležitá.

Zpráva je první ze tří studií věnovaných České republice, které vznikly v rámci partnerského projektu Multikulturního centra Praha „Podpora udržitelných integračních politik“,  zaměřeného na výzkum v oblasti integrační politiky v devíti zemích, a to v Rakousku, Švýcarsku, České republice, Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Švédsku a Velké Británii. Důraz byl kladen na hodnocení dopadu integračních politik týkajících se přijímání a integrace nově příchozích imigrantů, na analýzu tvorby různých integračních politik a na definování hlavních cílových skupin povinných a dobrovolných integračních opatření.

Studie je dostupná zde .
Karolína Babická
Karolína Babická absolvovala doktorské studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze a je držitelkou Odysseus Network Certificate in EU Migration and Asylum Law. Věnuje se politické a advokační činnosti v oblasti migrace a azylu jako zaměstnanec jedné z celoevropských NNO sídlících v Bruselu.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect