Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 12. 11

Evropská komise vydala balíček o migrační politice

Evropská komise zveřejnila balíček o migrační politice, který zahrnuje Zprávu o globálním přístupu k migraci a mobilitě a Studii o migraci a rozvoji.

Mimo jiné v reakci na události arabského jara navrhuje Komise strategičtější politiku migrace a mobility, ze které by měla prospěch EU, země původu i migranti. Plán má za cíl užší spolupráci s nečlenskými zeměmi a propojení oblasti migrace a mobility s unijní zahraniční politikou, rozvojovou spoluprací, vzděláváním, růstem a vytvářením pracovních míst. EU se zaměřuje na legální migraci a vízovou politiku a plánuje možnost uvolnění či zrušení vízové povinnosti pro státy, které budou plnit určitá měřítka včetně oblastí jako migrace, azyl a kontrola hranic.

Prioritou budou dva operační rámce. Zaprvé budou bezprostředním sousedům EU a Tunisu, Maroku a Egyptu nabídnuta Partnerství v oblasti mobility. Tato partnerství poskytují konkrétní rámec dialogu a spolupráce mezi zeměmi EU a mimo EU. Jsou zaměřena na usnadnění a organizování legální migrace, efektivní opatření v otázce iregulární migrace a na konkrétní kroky k posilování rozvojových dopadů migrace. Součástí partnerství je i usnadnění vízové politiky a readmisních dohod.

Vůči ostatním zemím navrhuje Komise zavést Společnou agendu v otázkách migrace a mobility, která bude představovat pokročilou úroveň spolupráce a bude založena na několika společných doporučeních, cílech a závazcích k dialogu a spolupráci. Budou zřízena Centra pro zdroje migrace a mobility, která budou mít za úkol poskytovat zdroje a podporu jednotlivcům a partnerským zemím v oblasti dovedností a hledání odpovídající a vhodné práce. Imigrační portál Evropské unie, zřízený 18. listopadu, má navíc pomáhat migrantům k informovanějšímu rozhodování o migraci a mobilitě do EU.

Zprávu naleznete v anglickém jazyce ke stažení zde.

Studii v anglickém jazyce naleznete zde.

V případě zájmu jsou Vám k dispozici také časté dotazy o dialogu a partnerství s nečlenskými zeměmi EU zde.

Na konkrétní příklady spolupráce s nečlenskými zeměmi v Globálním přístupu k migraci a mobilitě se můžete podívat zde.

12. 12. 11
...nahoru ▲