Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Státní politika a integrace migrantů do společnosti: výstupy a záznam z konference

Mezinárodní konference Státní politika a integrace migrantů pořádaná v rámci projektů MIPEX a FLEXI-IN-SECURITY se zaměřila na českou migrační a integrační politiku, její srovnání v evropském kontextu i její vliv na postavení migrantů v praxi. Nabídla tak širší odborné veřejnosti prostor pro uchopení konkrétních problémů, se kterými se česká migrační a integrační politika potýká. Příspěvek nabízí hlavní výstupy – shrnutí hlavních témat, videozáznamy z jednotlivých částí, PowerPointové prezentace, fotografie, odkazy na mediální ohlasy atd.

DSC_5477.JPG

Kromě integrace (v kontextu výzkumu MIPEX) se konference zabývala dopadem hospodářské krize na pracovní migranty. Panelové diskuze se zaměřily také na úspěšné integrační strategie, dva workshopy se věnovaly lokální integraci, zprostředkovaly zkušenost z Německa a přiblížily vývoj a směřování migrační politiky České republiky.

Konferenci pořádalo Multikulturní centrum Praha a British Council ve spolupráci s Goethe-Institut Praha a organizací Člověk v tísni.

Více informací o projektu MIPEX včetně českého shrnutí studie naleznete zde.

Více informací o projektu FLEXI-IN-SECURITY naleznete zde.

Hlavní výstupy a doporučení konference jsou ke stažení zde

DSC_5610.JPG DSC_5787.JPG

Video záznam a PowerPointové prezentace z jednotlivých částí konference:

„Migrační politiky vytváří právě tolik možností jako překážek“
prezentace výzkumu MIPEX
Thomas Huddleston, The Migration Policy Group (hlavní výzkumník studie MIPEX)

Co MIPEX nabízí a co ne? Jak je možné ho využít? Thomas Huddleston popisuje MIPEX jako nástroj k srovnání integračních politik evropských zemí, USA a Kanady. Popisuje hlavní závěry studie, srovnává výsledky pro České republiky v kontextu zemí střední Evropy a nových migračních států (jako např. Španělsko) a poukazuje na oblasti, na které by bylo dobré se do budoucna zaměřit.

Záznam je v angličtině s českými titulky.

Prezentace výzkumu MIPEX on Vimeo.

Prezentace Thomas Huddleston je ke stažení zde.

„Domnívám se, že kdyby se MIPEX hodnotil nyní, tak bychom zase o nějaké body klesli“
Výsledky MIPEX v kontextu České republiky
Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci (výzkumnice české části studie MIPEX)¨

Výzkum MIPEX srovnává situaci v jednotlivých zemí ke květnu 2010. Magda Faltová prezentuje základní změny, ke kterým od té doby došlo. Zejména jde o novelu cizineckého zákona, která vstoupila v platnost 1. 1. 2011 v kontextu ekonomické krize. V bloku je věnována pozornost implementaci legislativy v jednotlivých oblastech, kterým se výzkum MIPEX věnoval (přístup na trh práce, vzdělání, politická participace atd.), a opatřením, která byla v kontextu ekonomické krize přijata českým státem. Dalšími diskutujícími v panelu byly Miluše Hutyrová z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Selma Muhič Dizdarevič z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Záznam je v češtině.

Výsledky MIPEX v kontextu České republiky on Vimeo.

Prezentace Magdy Faltové je ke stažení zde.


Dopady krize na migranty a migraci v ČR
Dušan Drbohlav a Soňa Schovánková, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

DSC_5617.JPG

Prezentace Dušana Drbohlava a Soni Schovankové se věnovala tématu postavení migrantů na pracovním trhu, změnám v počtech cizinců na území ČR, sociální situaci, strategiím chování migrantů a opatření státu vůči migrantům v reakci na ekonomickou krizi. Obsáhlá prezentace je ke stažení zde.


„Existuje evropská strategie a česká realita“
FLEXI-IN-SECURITY, český přístup k pracovní migraci
Jakob Hurrle, Multikulturní centrum Praha

V rámci projektu FLEXI-IN-SECURITY byl zkoumán dopad krize na postavení migrantů v řadě evropských zemí. Jakob Hurrle představuje základní předpoklady projektu FLEXI-IN-SECURITY, otevírá otázku dlouhodobějších dopadů současného přístupu k zaměstnávání migrantů v České republice a představuje některé konkrétní dopady krize na postavení migrantů v různých evropských zemích.

Záznam je v angličtině.

Flexi-in-security, český přístup k pracovní migraci on Vimeo.

Prezentace Jakoba Hurrle je ke stažení zde.

Workshop a veřejná diskuze: Lokální integrace cizinců - výměna zkušeností
Claudia Walther
, Bertelsmann Stiftung, program integrace a vzdělávání
Dr. Uta Kruse, městská zmocněnkyně pro integraci a cizinecké otázky, Drážďany

 Prezentace integračního konceptu v Drážďanech

Lokální integrace cizinců on Vimeo.

Diskuze nad otázkami k lokální integraci cizinců

Prezentace Kruse on Vimeo.

Shrnutí hlavních výstupů konference

Shrnutí výstupů konference on Vimeo.

Výběr ze zajímavých mediálních výstupů konference naleznete na těchto odkazech:

Integrace cizinců v Česku – Český rozhlas 6, 17.5.2011 - http://www.rozhlas.cz/iradio/archiv?p_gt=1&p_pattern=&p_po=1977

Česko v integraci cizinců stále zaostává za Evropou – ČT24, 4.5.2011 - http://www.ct24.cz/domaci/122978-cesko-v-integraci-cizincu-stale-zaostava-za-evropou/

Cizinci žijící v Česku nemají šanci ovlivnit veřejný život – E15, 4.5.2011 - http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/cizinci-zijici-v-cesku-nemaji-sanci-ovlivnit-verejny-zivot

Česko má podprůměrné podmínky pro cizince, ukázala studie – Český rozhlas, 4.5.2011 http://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/cesko-ma-podprumerne-podminky-pro-cizince-ukazala-studie-problemem-je-i-novodobe-otrokarstvi--888437

Program konference najdete zde.

Fotografie z konference je možné najít zde
Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.

 

Barbora Loudová Stralczynská
Barbora Loudová Stralczynská vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v současné době pokračuje v doktorském studiu. V rámci svého studia strávila semestr na Universitě v Basileji. V MKC Praha pracuje od roku 2009, v současné době koordinuje projekt FLEXI-IN-SECURITY.
7. 6. 11
...nahoru ▲