Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Indikátory integrace státních příslušníků třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí

Indikátory integrace státních příslušníků třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí

16. 12. 11
Jana Vavrečková a Ivo Baštýř zpracovali studii zaměřenou na vytvoření prvního návrhu metodologie, která by sloužila pro zhodnocení nástrojů používaných v monitorovacím procesu integrace státních příslušníků třetích zemí v České Republice. Studie se zaměřuje na schopnost ČR splnit požadavky Evropské unie na systémy monitorování integrace.

Studie se snaží poskytnout vládním orgánům zodpovědným za zhodnocování a úpravu integračních politik přehled klíčových výsledků a informací. Monitorování výsledků integračních procesů a politik vůči státním příslušníkům třetích zemí je v počáteční fázi, přesto Česká republika potřebuje vytvořit systém indikátorů na národní úrovni, aby mohla vyhovět požadavkům EU.

Výsledky ukazují, že vytvoření takového monitorovacího systému bude dlouhodobý a nákladný proces. V současné době není Česká republika schopná dosáhnout přímé věcné a metodologické srovnatelnosti dat tak, jak to navrhuje harmonizovaný evropský systém. Momentální databáze státních příslušníků třetích zemí vykazují značné nedostatky, které musí být doplněny, a  zároveň zvýšena kvalita dostupných dat. Autoři studie navrhují, aby byl vytvořen unifikovaný systém, který by se zaměřil na omezené množství nejdůležitějších tematických oblastí a aby každá z nich byla určena pomocí několika klíčových indikátorů zachycujících hlavní aspekty integrace. Je třeba vytvořit soubor komparativních indikátorů, které by ukazovaly relativní úrovně hodnot ve srovnání s většinovou českou populací, skupinou cizinců v ČR a v průběhu času.


Ke stažení


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect