Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Socioekonomický dopad přijímacích a s přijetím souvisejících integračních politik v České republice („The Socio-Economic Impact of Admission Policies and Admission-Related Integration Policies in the Czech Republic“)

Tato výzkumná zpráva zkoumá dopad specifických politik na integraci migrantů a nastiňuje celkový charakter pracovní migrace do České republiky ze třetích zemí. Ze závěrů studie plyne, že úspěšné integraci cizinců ze třetích zemí na českém pracovním trhu a ve společnosti stojí v cestě řada překážek, přičemž příčinou mnoha z nich je instrumentální přístup české vlády k pracovním migrantům a jejich dočasnému pobytu na českém území.

Zpráva je první ze tří studií věnovaných České republice, které vznikly v rámci partnerského projektu Multikulturního centra Praha „Podpora udržitelných integračních politik“, zaměřeného na výzkum v oblasti integrační politiky v devíti zemích, a to v Rakousku, Švýcarsku, České republice, Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Švédsku a Velké Británii. Důraz byl kladen na hodnocení dopadu integračních politik týkajících se přijímání a integrace nově příchozích imigrantů, na analýzu tvorby různých integračních politik a na definování hlavních cílových skupin povinných a dobrovolných integračních opatření.

Studie je dostupná zde.

Yana Leontiyeva
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲