Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 3. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vítá zrušení paušálního zamítání pracovních povolení pro cizince, poukazuje ale také na některé problematické aspekty úpravy

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vydalo 16.3.2012 tiskovou zprávu reagující na úpravy pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. ledna 2012, který měl zastavit vydávání pracovních povolení cizincům ze zemí mimo Evropskou unii.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo v lednu 2012 pokyn určený krajským pobočkám Úřadu práce ČR upravující vydávání povolení k zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU. Dle tohoto pokynu úřady práce s platností od 1.7.2012 nemají vydávat nová povolení k zaměstnání nízkokvalifikovaným cizincům ze zemí mimo EU. Tento pokyn MPSV svou tiskovou zprávou z 16.3.2012 doplňuje a upřesňuje způsob aplikace nových opatření v oblasti zahraniční zaměstnanosti.
19. 3. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲