Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 11. 05
Zdroj: Projekt Regularizace nelegální migrace

Regularizace nelegální migrace v České republice

8. listopadu 2005 proběhlo veřejné slyšení v Senátu na téma "Nelegální migrace v České republice a její možné řešení pomocí regularizace". Na akci byla prezentována studie, která představila zahraniční zkušenosti s regularizacemi a navrhla k diskusi několik následujících variant pro český kontext.

Možnosti pro Českou republiku

  1. jednorázová regularizace pracovní migrace: hlavními kriterii by byly jednak faktický (tedy i nelegální) pobyt cizince o určité délce a zadruhé pak ekonomická činnost migranta. Hlavním cílem této regularizace by bylo zřejmě potírání nelegality na trhu práce a integrace cizinců do hospodářského života České republiky.
  2. regularizace v návaznosti na systém azylového zákona: časově omezené povolení k pobytu (např. strpění) by měli dostávat všichni ti cizinci, u nichž jsou dány určité humanitární důvody nižší intenzity, kteří žádali o azyl, strpění, dočasnou ochranu nebo trvalý pobyt z humanitárních důvodů a které se ani států nepodařilo deportovat (např. cizinci propuštění z detenčních zařízení).
  3. permanentní regularizace humanitární: ustanovení, dle kterého by o povolení k pobytu mohl beztrestně požádat každý cizinec, který 1) se na území zdržuje (legálně i ilegálně) po určitou dobu - ca 5 let a 2) má na území rodinné a jiné pevné sociální vazby anebo jsou u něj dány jiné humanitární důvody. O pobyt by mohl beztrestně žádat i ten cizinec, který se na území zdržuje po určitou velmi dlouhou dobu - 10 až 15 let, ale nemá rodinné a sociální vazby, pokud závažné okolnosti nemluví proti jeho regularizaci. Rodiny s dětmi by přitom měly být zvýhodněny.
  4. beztrestný dobrovolný výjezd a možnost úpravy pobytu mimo území: cizinec, který nemá správní vyhoštění, by např. mohl mít možnost oznámit určitým způsobem svůj úmysl ukončit svůj ilegální pobyt, a to příslušnému orgánu (např. přímo Ministerstvu vnitra). Následně by cizinec dostal výjezdní příkaz, přičemž by při eventuální následné žádosti o vízum nebyl znevýhodněn, dokonce by mohl být na základě svého dlouhého pobytu a zázemí v ČR i zvýhodněn. Cizinec, který správní vyhoštění již má, by v takovém případě nezískal delší správní vyhoštění ani by nebyl obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí; vyhoštění by mu ovšem zůstalo a musel by postupovat dle promíjení správního vyhoštění. Toto ustanovení by nemělo být časově omezené.
13. 11. 05
Zdroj: Projekt Regularizace nelegální migrace
...nahoru ▲