Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Projednávání novely zákona o pobytu cizinců – Zašlete dopis poslancům!

V Poslanecké sněmovně začalo projednávání novely zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů upravujících postavení pracovních migrantů a migrantek (viz sněmovní tisk č. 30). Tato novela přináší řadu vážných rizik. Je proto důležité aby novela v současně formě neprošla, proto Vás prosíme, abyste zaslali prosbu o neschválení sněmovního tisku č. 30 poslancům.
Rizika, spojené s novelou:
  • znepružnění trhu práce v důsledku faktického převzetí jeho kontroly Ministerstvem vnitra ČR a ještě větší byrokratické sešněrování zahraničních zaměstnanců;
  • cizinec by během řízení o prodloužení zaměstnanecké karty (včetně např. současné zelené karty) sice mohl v ČR pobývat (tzv. fikce), ovšem nesměl by pracovat a měl by zaplatit komerční zdravotní pojištění;
  • vytváření skupiny cizinců, která bude v ČR legálně a dlouhodobě pobývat, ovšem nebude jí moci být vydáno povolení k zaměstnání;
  • další posilování moci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, tentokrát na úkor rezortu práce a sociálních věcí atd. 

Níže je vzor dopisu, který můžete jen zkopírovat, doplnit svoje jméno a poslat emailem.  Novela se bude projednávat již tuto středu (22.01.2014), proto prosíme o zasláni emailu poslancům PŘÍMO TED'! V příloze najdete seznam poslanců a kontaktů na ně.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

obracím se na Vás ve věci novely zákona o pobytu cizinců (sněmovní tisk č. 30). Je chybou, že se opět se oslabuje postavení cizinců na trhu práce, hlavně nebudou moci v době řízení o prodloužení pobytu pracovat, ministerstvo jim bude muset nově schvalovat každou změnu v pracovní pozici, atd. Tím se dále prohlubuje propast mezi normálním zaměstnaneckým poměrem a prací cizinců.

Již dnes každý zaměstnavatel raději vezme člověka na živnostenský list (často cizince), který je levnější a nikdy si nestěžuje. Pokud je cizinec zaměstnán, tak závislost a  minimum práv cizince je opět pro zaměstnavatele atraktivnější, což se má dále prohloubit. Zaměstnavatel ví, že cizince se po určité době snadno zbaví, navíc za něj nebude muset platit zdravotní pojištění, ale může ho klidně nechat pracovat na živnostenský list nebo zcela neoficiálně. Tím se oslabují práva a vyhlídky všech zaměstnanců bez rozdílu a vytváří se z bývalých zaměstnanců celé sektory nucených dodavatelů služeb nebo brigádníků. U cizinců navíc hrozí propad do úplné nelegality. Na tom všem královsky vydělává několik komerčních zdravotních pojišťoven a samozřejmě bezskrupulózní firmy v mnoha oborech.

Žádám Vás proto, abyste sněmovní tisk č. 30 neschvaloval.

S úctou

…..

20. 1. 14
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲