Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko

Pracovní migrace a systémy sociální ochrany: zpráva o Polsku

Ačkoli bývá Polsko obvykle považováno za zdrojovou zemi, je taktéž atraktivní pro určité skupiny imigrantů. Autor popisuje Polsko jednak jako zemi zdrojovou, jednak jako zemi cílovou. Podle dostupných dat v roce 2006 žilo v zahraničí 1,2 milionu Poláků, mezi jejichž nejoblíbenější destinace patřily Velká Británie, Německo a Irsko. Dle Walczaka neměla finanční krize roku 2008 na migraci výraznější dopad. Způsobila dočasný pokles nové migrace, ale neměla žádný vliv na množství vracejících se migrantů. Většina migrantů upřednostnila vyčkat konec krize v zahraničí. Autor očekává nárůst imigrace do Polska v důsledku administrativních a ekonomických změn. V současné chvíli jsou dvěma hlavními skupinami pracovních migrantů v Polsku Ukrajinci a ietnamci.

Bartlomiej Walczak
Bartłomiej Walczak, narozený v roce 1977, je sociolog a kulturní antropolog. Věnuje se především epistemologii a metodologii společenských věd, migraci, multikulturnímu vzdělávání, historii antropologického terénního výzkumu a filozofii textu. Pracuje jako pomocný profesor na Institutu společenských věd, na Varšavské univerzitě v Polsku.
19. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Polsko
...nahoru ▲