Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Pracovní migrace a systémy sociální ochrany: zpráva o Belgii

Třetí zpráva o zemích zapojených do projektu Flexi-in-Security je zaměřená na Belgii. Massimo Bartolini poskytuje historický přehled imigrační a migrační politiky v Belgii. Vysvětluje rozdíly mezi starou a novou migrací. Předpokládá, že tlak na flexibilitu na pracovním trhu nutí belgickou pracovní sílu vzdát se některých povinností v rodině a domácnosti, kterých se pak ujímají pracovní migranti. Autor tvrdí, že některá belgická hospodářská odvětví by se neobešla bez nových imigrantů, například zemědělství, stavebnictví, domácí práce, hotelnictví či gastronomie.
Autor se věnuje různým aspektům života migrantů. Na konci zprávy poskytuje Bartolini čtenářům přehled o vládní politice, opatřeních a krocích (antidiskriminační zákony, kvóty, regularizace, systém pracovních povolení).

Massimo Bartolini
Massimo Bartolini pracuje v Bruselu, v Belgii, pro Centre Bruxellois d´Action Interculturel. Již několik desítek let se zabývá situací migrantů v Belgii.
4. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲