Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 6. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Hierarchie zranitelnosti: zpráva o Velké Británii

Dovolujeme si zveřejnit první výzkumnou zprávu partnerských zemí zapojených do projektu Flexi-in-Security, který realizuje Multikulturní centrum Praha a jeho partneři v období duben 2010 – červenec 2011. Cílem tohoto kulturního projektu je zvýšení povědomí o dopadech ekonomické krize na osoby migrující za prací. Ačkoli evropské státy prosazují princip „flexicurity“, selhaly v poskytování základních práv na sociální zabezpečení migrantům během ekonomické krize. Zpráva Iana M. Cooka se jako první ze série zpráv o jednotlivých zemích zaměřuje na sociální ochranu osob migrujících za prací do Velké Británie. Autor poukazuje na to, že pružná ekonomika umožnila migrantům snadno najít práci, ale zároveň vytvořila podmínky pro vykořisťování těchto pracovníků. Autor
hovoří o „hierarchiích zranitelnosti“ s právy a nároky zaručenými či nezaručenými právním statusem migranta a dalšími faktory.

Ian Cook
Ian Cook ukončil bakalářský program filozofie a politické vědy na Univerzitě v Liverpoolu v roce 2005. Poté se zapojil do činnosti MKC Praha, zaměřoval se na kombinaci uměleckého a sociálně-vědního přístupu k migraci a urbánním studiím. Magisterský titul ze sociologie a sociální antropologie získal na Central European University v Budapešti. V současné době se v doktorském studiu na téže katedře věnuje časovým a prostorovým aspektům urbanizace v Mangalore v Indii. Příležitostně pracuje jako autor a editor různých publikací. Může být kontaktován na ianmickcook(AT)gmail.com.
21. 6. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲