Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Neúspěch nedávné regularizace nelegálních migrantů v Polsku

Od 20. července 2007 probíhá v Polsku na základě novely cizineckého zákona druhá regularizace pro omezenou skupinu osob.
V souladu s očekáváním využil (či má ještě možnost využít) polskou regularizaci, jak se píše v polském Migračním buletynu, nevelký počet cizinců. Důvodem neúspěchu tohoto v pořadí již druhého pokusu o regularizaci nelegálního pobytu v Polsku jsou především obtížně splnitelné podmínky (například povinnost prokázat nepřetržitý pobyt v Polsku od r. 1997). Podle údajů za období od 20. 7. 2007 do 16. 1. 2008 podalo žádost o regularizaci pobytu jen 1541 cizinců: jde především o žadatele původem z Vietnamu (866 osob), dále z Arménie (431), Ukrajiny (72), Číny (40), Mongolska (30) a Ruska (29). Nejvíce žádostí obdržely úřady v následujících vojvodstvích: Mazovském (1118 žádostí), Lodžském (98), Slezském (93) a Malopolském (79). Je zajímavé, že zatímco Vietnamci figurují jen ve dvou – v Malopolském vojvodství (47 žádostí) a zvláště v Mazovském vojvodství (763 žádostí), což je 88% všech žádostí podaných přistěhovalci z Vietnamu, Arméni figurují ve všech ostatních. Souvisí to s jiným modelem usídlení daných dvou přistěhovaleckých skupin na území Polska. Zatímco Vietnamci raději žijí ve větších skupinách, Arméni jsou více roztroušeni po celém polském území.

Do 16. 1. 2008 zlegalizovalo svůj pobyt prostřednictvím amnestie pouze 101 přistěhovalců (z toho mimo jiné 58 Arménů a 13 Vietnamců). Zamítavé rozhodnutí obdrželo 39 cizinců (mimo jiné 21 Arménů a 5 Vietnamců). Většina žádostí o regularizaci zatím nebyla vyřízena. O konečném výsledku amnestie bude Migrační buletin informovat v jednom z následujících čísel (cizinci měli na podání žádosti termín do 20. 1. tohoto roku).

Článek byl s laskavým svolením převzat z polského Migračního bulletinu www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/BiuletynMigracyjny16.pdf

Pozn. v polštině se pro regularizaci užívá slovo „abolicja“.

 

11. 3. 08
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲