Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ľubica Kobová

Mgr. Ľubica Kobová, MA, PhD. vystudovala genderová studia na Středoevropské univerzitě v Budapešti, filozofii a estetiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde také absolvovala doktorské studium v oboru systematické filozofie. Věnuje se feministické a politické filozofii, práci a genderu, pracovní etice, analýze diskursu a ideologie. Vyučuje na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě spolupracuje se slovenskou feministickou organizací Aspekt.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲