Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Konference v Bruselu reaguje na celoevropský problém porušování pracovních práv

Konference v Bruselu reaguje na celoevropský problém porušování pracovních práv
Praha, 4. 4. 2016 - V pondělí 4. dubna proběhne v budově Evropského výboru regionů v Bruselu konference Labour mobility and citizenship safeguarding social standards in Europe. Tématem bude porušování pracovních práv občanů EU, mobilita a sociální dumping. Akci pořádá Multikulturní centrum Praha a bruselská síť NNO Solidar.

Konference je součástí projektu Labour Citizenship - Pracovní občanství (dále LABCIT), spolufinancovaného z programu EU Europe for Citizens. Jedním z jeho cílů je popsat vývoj konceptu evropského občanství v souvislosti s pracovní mobilitou a zjistit, s jakými typy porušování pracovních práv se občané EU při výkonu práce potýkají. V rámci projektu spolupracuje 12 organizací z jedenácti evropských států. Hlubší šetření problému porušování pracovních práv proběhlo vedle České republiky také v Německu, Itálii, Rumunsku a Litvě. Všechny zúčastněné organizace získaly dohromady informace o konkrétních případech obvykle systémového porušování práv od více než 250 respondentů. Partneři v jednotlivých zemích zdokumentovali nejčastější protiprávní praktiky a některé nejvíce alarmující případy v detailních zprávách.

Z dosavadního výzkumu plyne, že ochrana pracovních práv občanů EU není dostačující. Mobilní pracovníci ze států EU se často potýkají s neznalostí vlastních práv či jazyka dané země. Zaměstnavatelé toho zneužívají, pracovníky podhodnocují, případně nevyplácejí, uchylují se i k dalším ilegálním praktikám, čemuž se lze jen obtížně bránit. Neexistují spolehlivé mechanismy, jež by mohly případům vykořisťování evropských migrujících pracovníků předcházet, což potvrzují konkrétní výpovědi poškozených.

„Po měsíci práce v Itálii nám nikdo nic neřekl. Volali jsme do agentury, abychom se zeptali, jestli nám výplatu zašlou a pomalu jsme si začali uvědomovat, že je něco špatně. Šéf neustále opakoval: ‚Zítra, zítra.‘ Dodnes jsem peníze nesehnala,“ popisuje svou zkušenost jedna z respondentek, rumunská pracovnice v turistickém sektoru Dora. Podobnou zkušenost má také skupina rumunských svářečů, která v Česku po podvodném jednání zaměstnavatele skončila zcela bez peněz na autobusovém nádraží: „Když jsme si stěžovali na hrozné pracovní podmínky, na to, že nerozumíme smlouvám v češtině a na nevyplácení mzdy, vyhrožovali nám, že nás pošlou domů bez peněz.“ Z téměř bezvýchodné situace a nakonec i k zadržovaným penězům se pracovníci dostali až díky pomoci Diakonie ČCE.

Projekt si klade za cíl přispět k současné debatě o pracovní migraci a mobilitě a v rámci konference představí také některé návrhy na změny pro jednotlivé země. Mezi návrhy je například posílení role, efektivity a pravomocí inspekcí práce, zdůraznění pozice nevládních organizací, zajištění překladu oficiálních smluv uzavíraných mezi zaměstnanci a zaměstnavateli do rodných jazyků zaměstnanců a další.

Stránky projektu LABCIT: (CZ) (EN)

Zprávy z jednotlivých zemí jsou k nahlédnutí zde. Zpráva o porušování pracovních práv migrantů ze států EU v České republice zde.

Pro další informace kontaktujte:
Multikulturní centrum Praha
Adriana Qubaiová
Koordinátorka projektu „Labour Citizenship“
E-mail: adriana.qubaiova@mkc.cz

SOLIDAR
Email: solidar@solidar.org
www.solidar.orgThe information on this web page reflects only the authors’ views. The Education, audiovisual and Culture Executive Agency and the European Commission are neither responsible nor liable for any use that may be made of the information contained on this web page.

4. 4. 16
...nahoru ▲