Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nevyplácení mezd, práce bez smlouvy, izolace – i taková je realita občanů a občanek EU pracujících v České republice

Nevyplácení mezd, práce bez smlouvy, izolace – i taková je realita občanů a občanek EU pracujících v České republice
Nebezpečná práce bez zdravotního a nemocenského pojištění i bez písemné pracovní smlouvy, nevyplácení mzdy, ubytování v izolaci, vyhrožování. I takovým podmínkám čelí na pracovištích v České republice někteří občané Evropské unie. Všichni občané států EU by přitom podle platné legislativy měli mít na trhu práce v zemích EU v zásadě rovné podmínky.

V pondělí 20. června od 10:00 pořádá Multikulturní centrum Praha pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové seminář k tématu porušování pracovních práv občanů a občanek EU zejména v subdodavatelských řetězcích v České republice.

V rámci akce bude prezentován policy paper, který popisuje tři konkrétní případy vycházející ze zkušeností zahraničních pracovníků a pracovnic a z nich plynoucí návrhy doporučení na řešení dosavadních problémů. V průběhu semináře bude  diskutováno: posílení role Státního úřadu inspekce práce, agenturní a jiné formy nepřímého zaměstnávání, ale také způsoby zvyšování informovanosti zahraničních pracovníků a pracovnic.

Akce se koná za účasti zástupců a zástupkyň Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce, odborníků a odbornic z Kanceláře veřejné ochránkyně práv, Úřadu vlády České republiky, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, jakož i zástupců a zástupkyň nevládních organizací pracujících s migranty, odborových organizací a samotných zahraničních pracovníků a pracovnic. 

Závěr oficiální části a neformální pokračování diskuse je naplánovaný na 13:00.

Více o akci a program naleznete v kalendáři: migraceonline.cz

Akce se koná v rámci projektu Labour Citizenship - Pracovní občanství  (LABCIT), spolufinancovaného z programu EU Europe for Citizens. Jedním z jeho cílů je popsat vývoj konceptu evropského občanství v souvislosti s pracovní mobilitou a zjistit, s jakými typy porušování pracovních práv se občané EU při výkonu práce potýkají.

Zprávy z jednotlivých zemí jsou k nahlédnutí zde.

Pro bližší informace kontaktuje:

Sára Drahokoupil Vidímová, +420 725 571 598, sara.vidimova@mkc.cz

15. 6. 16
...nahoru ▲