Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Subdodavatelské vztahy a porušování pracovních práv občanů a občanek Evropské unie v České republice

Seminář představí policy paper, který zpracovává téma subdodavatelských vztahů a jiných forem nepřímého zaměstnávání. Navazuje na dosavadní debaty o systematickém porušování pracovních práv občanů a občanek Evropské unie. Na základě tří případových studií se budou prezentovat konkrétní doporučení, která poslouží jako podklad pro diskusi.

Nebezpečná práce bez zdravotního a nemocenského pojištění i bez písemné pracovní smlouvy, nevyplácení mzdy, ubytování v izolaci, vyhrožování. I takovým podmínkám čelí na pracovištích v České republice někteří občané Evropské unie. Všichni občané států EU by přitom podle platné legislativy měli mít na trhu práce v zemích EU v zásadě rovné podmínky. 

Seminář se zejména zaměří na zlepšení vymahatelnosti pracovního práva (role inspekce práce a dalších institucí) zvyšování informovanosti zahraničních pracovníků a pracovnic anebo stanovení odpovědnosti uživatele v subdodavatelských vztazích.

Na expertní seminář a diskusi zveme zástupce a zástupkyně státní správy, zaměstnavatelů, odborových organizací, nevládních organizací pracujících s migranty, akademických institucí, jakož i samotné zahraniční pracovníky a pracovnice.

Program:

9:45 – 10:00

registrace účastníků a účastnic

10:00 – 11:30

představení policy paperu a panelová debata

Marek Čaněk, Ph.D., ředitel, MKC Praha

Mgr. Pavel Čižinský, právník, MKC Praha

Mgr. Hana Lupačová, právnička Oddělení justice, migrace a financí, Kancelář veřejné ochránkyně práv

JUDr. Jaroslav Stádník, ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Jana Bělíková, inspektorka, Státní úřad inspekce práce

Mgr. Christo Bjalkovski, sociální pracovník, Diakonie ČCE

další diskutující budou upřesněni

11:30 – 11:45

přestávka na kávu

11:45 – 13:00

pokračování diskuse policy paperu

Po ukončení oficiálního programu Vás zveme na drobné občerstvení.

V případě zájmu prosíme o registraci na e-mailu: sara.vidimova@mkc.cz. Na základě registrace Vám bude zaslán policy paper, který bude sloužit jako podklad pro diskusi v rámci semináře.

Seminář a koná se v rámci projektu LABCIT (Labour citizenship - Pracovní občanství), který se zaměřuje na pracovněprávní normy EU a jejich dodržování v praxi a je spolufinancován z grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany.

K projektu:Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu

datum:20. června 2016 (pondělí) 10:00 - 13:00
místo:Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1
pořádá:Multikulturní centrum Praha
ke stažení: https://aa.ecn.cz/img_upload/2693bab04aee90b992624cea55a08bb7/subdodavatele_pozvanka_mkc.pdf
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲