Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Konsorcium publikuje novou informační brožuru ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

Konsorcium publikuje novou informační brožuru ke kampani za zdravotní pojištění migrantů

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice dlouhodobě upozorňuje na nedostatky právní úpravy povinného komerčního pojištění cizinců v České republice. Konsorcium nyní v rámci probíhající kampaně za zdravotní pojištění migrantů vydalo novou informační brožuru, ve které prostřednictvím skutečných příběhů ze života migrantů poukazuje na nejpalčivější problémy, které stávající právní úprava povinného pojištění přináší. Brožuru si můžete stáhnout zde.

Konsorcium upozorňuje na nejistotu, které jsou pojištění cizinci vystaveni, protože náklady lékařských zařízení na poskytnutou péči často nemusí být pojišťovnou skutečně uhrazeny. Cizinci jsou poté nuceni hradit léčbu sami, popřípadě jim vůči nemocnicím vzniknou dluhy. Nevládní organizace rovněž zaznamenaly případy cizinců, kteří měli kvůli svému zhoršenému zdravotnímu stavu problémy sjednat komerční zdravotní pojištění, přestože zákon cizincům výslovně ukládá povinnost si toto zdravotní pojištění pořídit.

Nynější stav byl v minulosti kritizován Výborem OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva, Výborem OSN pro práva dítěte a Výborem OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Nezbytnost změny stávající úpravy přiznává i vláda, která pověřila ministerstva vnitra, financí a zdravotnictví přípravou nové právní úpravy. Konsorcium již v minulosti předložený návrh kritizovalo a některé z výtek zopakovalo i v publikované brožuře.

Návrh nové úpravy silně znevýhodňuje migranty, výrazně nahrává komerčním pojišťovnám a stále zachovává mnoho z vytýkaných nedostatků. Konsorcium se domnívá, že vhodným řešením je začlenění některých kategorií migrantů do systému veřejného zdravotního pojištění. Odhadem se jedná o 50-60 tisíc osob. V současné době je návrh novelizace projednáván vládou, předpokládaný termín nabytí účinnosti novelizované úpravy je počátek roku 2017.

Kontakty: Mgr. Anna Láníčková, Koordinátorka kampaně za zdravotní pojištění migrantů, policy@konsorcium-nno.cz

7. 4. 16
...nahoru ▲