Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Analýza zdravotního pojištění cizinců jde proti závazkům vlády zahrnout migranty do VZP, je třeba ji odmítnout

Praha, 28. 11. 2014 – Analýza zdravotního pojištění cizinců není podložena fakta, a je proto potřeba ji odmítnout, vyzvalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR českou vládu. Ta má analýzu projednat v pondělí 1. prosince. „Vítáme jménem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR debatu o přístupu cizinců ke zdraví a zdravotnímu pojištění, která bude podložená o fakta a odborná stanoviska. Zmíněná analýza však nesplňuje základní požadavky kladené na analytický text. Proto je dle našeho názoru nutné ji odmítnout,“ stojí v otevřeném dopise, který osmnáct nevládních organizací adresovalo českému premiérovi a ministrům zdravotnictví a pro lidská práva.

Nevládní organizace: Analýza jde proti závazkům vlády zahrnout migranty do VZP, je třeba ji odmítnout

Tisková zpráva

Praha, 28. 11. 2014 – Analýza zdravotního pojištění cizinců není podložena fakta, a je proto potřeba ji odmítnout, vyzvalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR českou vládu. Ta má analýzu projednat v pondělí 1. prosince. „Vítáme jménem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR debatu o přístupu cizinců ke zdraví a zdravotnímu pojištění, která bude podložená o fakta a odborná stanoviska. Zmíněná analýza však nesplňuje základní požadavky kladené na analytický text. Proto je dle našeho názoru nutné ji odmítnout,“ stojí v otevřeném dopise, který osmnáct nevládních organizací adresovalo českému premiérovi a ministrům zdravotnictví a pro lidská práva.

Nevládní organizace zároveň ukazují na nesrovnalosti mezi předkládanou analýzou, která navrhuje pouze úpravu stávajícího komerčního pojištění, a opatřením, které nedávno schválila vláda. V článku 33 se v materiálu vláda zavazuje k začlenění migrantů do veřejného zdravotního pojištění do roku 2015. „Rozhodnutí vlády vítáme. Mimo jiné se tak odstraní situace, kdy rodinní příslušníci českých občanů mohli mít jen komerční zdravotní pojištění,“ říká Elena Tulupova z Konsorcia.

Konsorcium dlouhodobě usiluje o zahrnutí všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění a je proti tzv. kultivaci komerčního pojištění. „Vytváření politiky v této oblasti se až příliš často řídilo ekonomickými zájmy komerčních pojišťoven. Obáváme se, že i dnes může dojít k vychýlení debaty v jejich prospěch, k čemuž by mohla zmíněná analýza posloužit,“ upozorňují organizace.

Odkazují přitom například k návrhu zákona z roku 2010, kde bylo zástupcem Ministerstva vnitra vysloveno podezření na korupci a který inicioval mimo jiné bývalý poslanec Boris Šťastný (ODS). „Jsme znepokojeni tím, že se tato osoba stala 13. května 2014 členem představenstva Pojišťovny VZP, a.s., která je jednou z hlavních pojišťoven nabízejících komerční zdravotní pojištění cizinců,“ stojí v dopise. Konsorcium tak vyzývá k odvolání Borise Šťastného z představenstva PVZP, a.s., protože považuje jeho setrvání ve funkci za eticky nepřijatelné.

Nevládní organizace upozorňují především na neodbornost předkládané analýzy: „Analýza, kterou budete na pondělním jednání vlády projednávat, neobsahuje odkaz na jediný zdroj, odborný článek či existující studie k tématu v České republice i zahraničí. S otázkou ekonomických dopadů rozšíření tzv. osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění o migranty bez trvalého pobytu a zaměstnání (např. živnostníci, rodinní příslušníci občanů ČR) se analýza vyrovnává pouze pomocí konstatování, že předvídat vývoj v této „tak křehké oblasti“ není prý možné.“ Podle Konsorcia dochází v analýze také k směšování různých dat, naopak chybí srovnání s dalšími zeměmi EU, kde dochází k posílení práv cizinců podstatně dříve než v Česku.

V úterý 12. 11. pořádalo Konsorcium debatu na téma zdravotního pojištění migrantů, které se zúčastnili zástupci nevládních organizací, ombudsmanky, komerčních pojišťoven i lékařů. Záznam je ke zhlédnutí na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=RJufSh6UKzo

Více o zdravotním pojištění migrantů zde: http://konsorcium-nno.cz/zdravotni-pojisteni-migrantu.html

Pro další informace kontaktujte:
Elena Tulupova, office@konsorcium-nno.cz, 773 649 264
Marek Čaněk, marek.canek@mkc.cz

28. 11. 14
...nahoru ▲