Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 3. 14
Zdroj: migraceonline.cz

Tisková zpráva: Etnické a náboženské menšiny jsou na trhu práce diskriminovány, říká letošní Stínová zpráva o stavu rasismu v Evropě

Brusel/Praha, 20. březen 2014 – Pro Romy, muslimy, migranty a migrantky ze zemí mimo EU a ženy z etnických menšin představuje diskriminace základní překážku při hledání zaměstnání. Situace se pro mnoho příslušníků menšin nelepší, ani když si práci najdou. Potvrzuje to Stínová zpráva Evropské sítě proti rasismu (ENAR) o rasismu a diskriminaci v zaměstnání, která byla zveřejněna při příležitosti Mezinárodního dne proti rasismu. Za Českou republiku zpracovalo zprávu Multikulturní centrum Praha.

Situace v oblasti diskriminace menšin a migrantů se zhoršila během hospodářské krize, která prohloubila rozdíly v zaměstnanosti etnických menšin a majoritní populace. Například ve Finsku nebo Belgii je míra nezaměstnanosti třikrát vyšší u lidí narozených mimo EU než u místní populace. Ve středu zájmu části zprávy věnované České republice stojí dvě skupiny: cizinci a etničtí Romové. Obě se setkávají s diskriminací na trhu práce. Diskriminace se projevuje často už při výběrovém řízení při hledání zaměstnání, a to například výběrem uchazečů podle příjmení. Jak ukázala nedávná studie CERGE, uchazeči o zaměstnání s česky znějícími jmény v obdobných životopisech mají několikanásobně větší šanci být pozváni na pohovor[1]. Někteří cizinci si proto s vidinou větší šance najít zaměstnání své příjmení dokonce počešťují.

Mezi nejčastější projevy diskriminace v zaměstnání patří nižší mzdy, nemožnost postupu, prekérní a náročné pracovní podmínky, obtěžování a neoprávněné propouštění. Na prekérní podmínky cizinců v zaměstnání upozorňují dlouhodobě i české nevládní organizace. Diskriminační praktiky jsou poměrně rozšířené i přes existenci evropské legislativy zakazující diskriminaci v zaměstnání. Stínová zpráva ENAR zdůrazňuje, že tato legislativa není tak efektivní, jak by měla být. „Jedná se zejména o překážky v přístupu k soudům a prokazování diskriminace, nedostatek důvěry v soudní systém, nízké povědomí o možnostech právní ochrany, délka a náklady soudních řízení. To se týká i České republiky. Oběti diskriminace často nedosáhnou na právní pomoc a nevědí jak se proti diskriminaci efektivně bránit“, podotýká k tomu jedna z autorek části zprávy o ČR, právnička Alexandra Dubová.

Další velký problém představuje nezaměstnanost. V České republice sice nejsou dostupné oficiální údaje o zaměstnanosti příslušníků menšin, nicméně regionální výzkum UNDP, Světové banky a Evropské komise[2] i odhady úřadu práce jasně poukazují na podstatně vyšší nezaměstnanost zejména u mladých Romů v porovnání s většinovou populací. Tu není možné svést pouze na diskriminaci, vysvětluje urbanista Jakob Hurrle: „Vysokou nezaměstnanost Romů je též třeba přičíst vzdělávacímu systému a jejich regionálnímu rozmístění. Romové často žijí v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností. Rostoucí problémy Romů s bydlením a nebezpečný trend sestěhování Romů do chudých regionů s levným bydlením a chybějícími pracovními příležitostmi situaci jen dále zhoršuje“.

Stínová zpráva ENAR kritizuje Českou republiku zejména za restriktivní politiku vůči cizincům v oblasti zaměstnanosti, dlouhodobé neřešení problematiky nezaměstnanosti romské menšiny a nefungující mechanismy právní ochrany obětí diskriminace v zaměstnávání. Zpráva doporučuje České republice zlepšit mechanismus sběru dat, vytváření pracovních pozicí pro znevýhodněné skupiny, přijetí zákona o bezplatné právní pomoci a sociálním bydlení, odklon od restriktivní politiky vůči cizincům a rozvoj antidiskriminační legislativy, například zvýšení pravomocí veřejného ochránce práv při odhalování diskriminace.

Pro více informací kontaktujte: Poznámky:
  • Evropská síť proti rasismu, angl. European Network Against Racism (ENAR), se zasazuje proti rasismu a diskriminaci a usiluje o rovnost a solidaritu pro všechny v Evropě. ENAR propojuje místní a národní protirasistické nevládní organizace v celé Evropě a přináší problematiku etnických a náboženských menšin do evropských a národních politických debat.
  • ENAR každoročně publikuje stínovou zprávu o stavu rasismu a diskriminace v Evropě. Evropská zpráva přitom čerpá z 23 národních stínových zpráv (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Spojené království). Evropská zpráva a národní zprávy jsou dostupné zde: http://www.enar-eu.org/. Shrnutí je zde: http://cms.horus.be/ (v anglickém jazyce).
  • Letošní stínovou zprávu za Českou republiku, se zaměřením na rasismus a diskriminaci v zaměstnávání, připravil autorský tým Multikulturního centra Praha. Je dostupná zde: http://cms.horus.be/ (v anglickém jazyce).
  • Dne 21. března 1960 zemřelo při pokojné demonstraci proti zákonům apartheidu v Jižní Africe 69 demonstrantů. V reakci na tuto tragickou událost byl 21. březen vyhlášen Organizací spojených národů za Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace.


[1] Viz Bartoš, V., Bauer, M., Chytilová, J., Matějka, F., Attention Discrimination: Theory and Field Experiments, CERGE-EI, Praha, 2013.

[2] UNDP/WB/EC Regional Roma Survey, 2011.

20. 3. 14
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲