Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Lepší život - o životech pracovních migrantů v ČR

Film vypráví příběhy čtyř migrantů a migrantek z Ukrajiny, Vietnamu, Kyrgyzstánu a Moldávie, kteří si vybrali Českou republiku jako místo, kde chtějí žít a pracovat. Přivádí je k nám sen o lepším životě.

Jak se jim u nás žije a pracuje? Jak nahlížejí na naši zemi i naši mentalitu? Jaké problémy musí řešit při cestě sem a životě v Česku? Zažívají zde migranti opravdu svůj lepší život?

Jan Látal na pozadí konkrétních příběhů film ukazuje, jakou roli mají v procesu integrace cizinců do české společnosti i neziskové organizace pracující s migranty.

 

Součástí dokumentárního filmu jsou rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT na téma integrace pracovních migrantů na trhu práce a role neziskových organizací v tomto procesu. Medailonek s rozhovory sledujte zde.

Dokumentární film pro Sdružení pro migrani a integraci vznikl v produkci DW Agentury z prostředků Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v rámci projektu "Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice".

Jan Látal
12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲