Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Práva migrantů na pracovním trhu – ve slepé uličce?

Multikulturní centrum Praha uspořádalo 12. března 2013 v rámci projektu Migration to the Centre veřejnou debatu o právech migrantů na českém pracovním trhu. Panelisté diskutovali o problémech nevyplácení mezd a nedodržování pracovněprávních předpisů, přístupu migrantů na pracovní trh ve všeobecnosti, situaci migrantů v případě ztráty zaměstnání, agenturním zaměstnávání a dalších otázkách.

Práva migrantů na pracovní trhu – ve slepé uličce? on Vimeo.

Hosté:
  • Rut Dvořáková, vedoucí programu a sociálních služeb, Diakonie CCE
  • Michal Krebs, sociální pracovník, La Strada
  • Dagmar Robert Mroziewicz, inspektor z oblasti pracovních vztahů a podmínek, Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj (změna)
  • Roman Seidl, ředitel odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, MPSV
  • a další

Debatu moderovala Pavla Hradečná ze Sdružení pro integraci a migraci (SIMI).

Komentáře k debatě:

https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/prava-migrantu-na-pracovnim-trhu-ve-slepe-ulicce-3
http://www.u-e-p.eu/our-activity/2013/march/prava-mgrantv-na-rinku-prac-poperedu.html
(ukrajinsky)Debata byla zrealizována jako součást projektu „Migration to the Centre“, který finančně podpořila Evropská komise - program Evropa pro občany a Mezinárodní visegrádský fond, a projektu „Zaostřeno na migraci“, který finančně podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Za obsah videa odpovídá výlučně autor. Video nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

eu_visegrad_migcent_1.jpg

mzv_cz_logo.gif

Děkujeme Zastoupení Evropské komise v České republice za poskytnutí prostor.

ek_zcr_logotype_fullcolor_cz.jpg

18. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲