Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz

TZ: Nová imigrační pravidla – zpřísnění pro všechny. I pro Čechy

Praha, 24. 6. 2013 - Nepřehledná a pro všechny zpřísňující jsou nová imigrační pravidla, která poslalo do meziresortního řízení ministerstvo vnitra. Balíček zákonů zkomplikuje život nejen migrantům, ale i Čechům, kteří si vzali cizince, nebo také občanům EU. Normy, podle nichž posílí moc úředníků i tajných služeb, kritizují nevládní organizace i ombudsman. Takový zákon nás vrací „doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc MV a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí,“ upozorňuje ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Pod petici vyzývající k přepracování celého návrhu zákona se podepsalo za první týden už 1464 lidí. Na problematičnost návrhu i migrační politiky, kterou se snaží nastolit, upozorní také happening s názvem „I Praotec Čech byl migrant“, který se uskuteční v úterý 2. července ve 12:30 před budovou Ministerstva vnitra.

Opatření se dotknou například Čechů, kteří mají za partnera cizince ze zemí mimo EU. Projeví se tu diskriminace naruby: rodinní příslušníci Čechů na tom budou hůře než rodiny cizinců z jiných států EU. Americká manželka Čecha tak bude mít horší postavení než americká manželka Slováka žijícího v Česku. Už dnes jsou páry složené z Čecha a cizince podezírány z toho, že svůj vztah fingují účelem získání pobytu v Česku. Prověřuje je policie, vyslýchají je úředníci. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu. Podle navrhovaného zákona by byla situace těchto rodin, kterých v Česku přibývá, ještě nejistější. Více se dozvíte zde.

Návrh zákona sliboval zjednodušení a větší srozumitelnost, nakonec však je dvakrát delší a komplikovanější než ten současný, obsahuje řadu absurdit a klade nepřiměřené nároky na migranty oproti českým občanům. Zaměstnaný migrant by například měl nést zodpovědnost za chování svého zaměstnavatele. Pokud má zaměstnavatel jakékoliv nedoplatky vůči státu, třeba na daních nebo zdravotním pojištěním, může to vést k neudělení nebo neprodloužení víza cizinci. Ten přitom nemá reálnou možnost svého nadřízeného kontrolovat. Nesmyslně vysoká je také výše měsíčního příjmu prokazovaná při žádosti o pobyt. Čtyřčlenná rodina by musela dokázat čistý měsíční příjem ve výši 28 600 korun. To je i pro většinu českých rodin, v nichž je manželka na mateřské dovolené, nedosažitelná částka. Podrobnější informace naleznete zde.

I občanům EU hrozí pokuty a detenční zařízení

Zpřísnění by nový zákon přinesl i občanům EU. Při pobytu delším 3 měsíců by si i oni museli vyřizovat povolení k pobytu. Vůbec poprvé by tuto proceduru museli podstoupit i občané Slovenska, jinak by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení. Občané EU a několika dalších států (např. Švýcarska) mohou dnes pobývat v ČR zcela svobodně po jakkoli dlouhou dobu, aniž by si museli vyřizovat jakékoli povolení k pobytu. Nyní má vydání povolení k pobytu občanu EU záviset i na zpravodajských službách: pokud ty prohlásí, že mají tajné informace svědčící o cizincově nebezpečnosti, bude pobyt občanu EU zakázán, aniž by se cizinec dozvěděl důvody. O posílení pravomocí tajných služeb se dočtete zde.

Zhorší se rovněž postavení cizinců s trvalým pobytem, kterých žije v Česku zhruba 220 tisíc. Trvalý pobyt je celkem jistý pobytový status: dává právo neomezeného přístupu k trhu práce, podnikání a sociálním dávkám. Jeho získání není jednoduché, je třeba pobývat v ČR minimálně 5 let a splnit řadu podmínek včetně např. testu z Českého jazyka. Trvalý pobyt může být zrušen zpravidla jen kvůli závažnému deliktu, nebo pokud cizinec pobývá déle než 1 rok mimo EU. Cizinci s trvalým pobytem tedy mohou žít v Česku celkem svobodně a nemusí se bát úředníků či policistů více než se jich bojí čeští občané. Nový zákon by ovšem výrazně otřásl i jejich postavením. Více na tomto odkazu.

Zpravodajské služby v našem životě

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek navíc upozorňuje na nepřiměřené zapojení zpravodajských služeb, které se dotkne nejen cizinců, ale i Čechů: „Při každém vydání nebo prodloužení národního víza či pobytu (požaduje MV ČR) zapojit zpravodajské služby do rozhodovacího procesu tím, že budou vydávat závazné stanovisko. Pokud tedy s cizincem pracujete, cizinec bydlí v nájmu ve Vašem bytě či domě, studuje s Vámi nebo se s ním seznámil Váš syn či Vaše dcera, můžete se těšit, k 25. výročí událostí z roku 1989, na staronovou přítomnost státní bezpečnosti ve Vašem životě“. Celé stanovisko „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“ si můžete přečíst zde.

Více o připomínkách ombudsmana k návrhu zákona se dočtete v rozhovoru s Pavlem Pořízkem z Kanceláře veřejného ochránce práv, navrhované změny v přehledných bodech naleznete zde.


Kontakt pro novináře:

Marie Heřmanová
marie.hermanova@clovekvtisni.cz
777 782 088

Markéta Žižková
marketa.zizkova@clovekvtisni.cz
775 443 607

25. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲