Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU, Německo

Inspirativní projekt: Mobilní aplikace Ankommen

Inspirativní projekt: Mobilní aplikace Ankommen

Německá mobilní aplikace „Ankommen“ („Přicestování“) určená pro čerstvě příchozí kombinuje základní potřebné informace pro migranty v několika jazycích s jazykovým kurzem němčiny. Obsahuje herní prvky, může fungovat off-line a má malé nároky na paměť telefonu. Je oblíbená a masově rozšířená mezi migranty. Článek tak přináší další popis inspirativního zahraničního projektu v oblasti integrace migrantů.

Odborníci na integraci se shodují, že na úspěšné zapojení migrantů do společnosti má zásadní vliv jejich včasné zařazení do integračních programů a aktivit. To se týká především uprchlíků a dalších skupin migrantů, u nichž je pravděpodobné, že zůstanou na území státu delší dobu. Nejde přitom jen o zajištění nejnutnějších potřeb jako je bydlení, jídlo či zdravotní péče, ale například i poskytování vzdělávání v místním jazyce, kurzů občanské integrace či zaučení a rekvalifikace.

Poté, co v roce 2015 kancléřka Angela Merkelová oznámila, že Spolková republika vpustí do země lidi prchající před válkou, přišlo do Německa více než jeden milión migrantů. Tato situace mimořádně zatížila místní azylový a integrační systém. Zároveň ale vedla ke vzniku velkého množství iniciativ, které se snažily pomoci vyřešit vznikající problémy. Do nich byly zapojeny jak federální instituce, tak i orgány jednotlivých spolkových zemí, měst, nevládních organizací, médií, vědeckých organizací i soukromých firem.

Federální systém v Německu ponechává většinu kompetencí v oblasti poskytování akutní zdravotní péče, právního poradenství a další podpory migrantů v kompetenci spolkových a regionálních úřadů. Sociálně-poradenskou činnost pro migranty (MBE) za finanční podpory spolkových zemí a federálních úřadů obvykle realizuje šest různých nevládních organizací (Wohlfahrtsverbände). V situaci, kdy byl tento systém přetížen a obtížně se vyrovnával se stovkami tisíc nově příchozích migrantů, začaly různé organizace pracovat na přípravě webových stránek či mobilních aplikací, které ulehčily práci sociálním pracovníkům a zjednodušily přístup migrantů k potřebným informacím.

Zkušenosti odborníků zabývajících se migrací přitom v posledních letech jasně ukazují, že pro uprchlíky a další skupiny migrantů se mobilní telefony staly nezbytným nástrojem usnadňujícím jejich cestování, orientaci i život v nových zemích. Například studie Červeného kříže v září 2015 zjistila, že téměř všichni migranti z Blízkého východu měli po příjezdu do Evropy ve svém zavazadle mobilní telefon. Podle studie Dánského výboru pro uprchlíky z roku 2016 používá stále více z nich aplikace jako jsou Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Viber, GPS a Google Maps.

Mezi desítkami nově vzniklých elektronických integračních nástrojů si získaly v Německu pozornost například internetový Průvodce pro uprchlíky, který připravila veřejnoprávní stranice ARD. Stránky v angličtině, arabštině a němčině jsou zároveň propojeny s Uprchlickým rádiem, rozhlasovým kanálem, který poskytuje užitečné zprávy a tipy pro migranty. Stanice ARD také spolupracovala při vytvoření online interaktivní mapy, která přináší přehled stovek místních dobrovolnických iniciativ na podporu migrantů a služeb, které mají v dané lokalitě k dispozici.

Ve spolupráci další německé veřejnoprávní mediální instituce – Bayerischer Rundfunk, federálního Úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF), Federálního úřadu práce (BA) a Goethe Institutu vznikla již na podzim 2015 mobilní aplikace nazvaná „Ankommen“ („Přicestování“). Byla určena především migrantům v prvních týdnech jejich pobytu v Německu a uživatelé si mohli aplikaci začít stahovat ve verzích pro operační programy Android a iOS od začátku roku 2016. Aplikace je nabízena v arabské, anglické, farsi, francouzské a německé jazykové mutaci.

V aplikaci mohou migranti získat informace o azylovém řízení, pravidlech pracovního trhu i každodenním životě v kapitole nazvané „Život v Německu“. Posledně jmenovaná kapitola obsahuje odpovědi na otázky jako: Kam se mám obrátit o radu? Jaká jsou pravidla školní docházky? Jak funguje zdravotní péče? Jaká jsou pravidla silničního provozu? Další texty stručně popisují fungování německého politického a právního systému. Zásadním vylepšením oproti jiným podobným aplikacím je propojení textové a informativní části aplikace s multimediálním kurzem němčiny.

Autoři také pamatovali na to, že k úspěchu aplikace může napomoci její osobní a hravý charakter. Zapracovali do ní tedy výroky a postřehy samotných migrantů a hrací prvky (uživatel může například sbírat body za přečtení určitých textů či absolvování cvičení).

Další výhodou aplikace je, že může být po stažení využívána i v režimu off-line. Migranti ji tak mohou používat, i když nemají prostředky na zaplacení telefonních karet či internetového připojení. Aplikace byla také naprogramována tak, aby zabírala co možno nejméně místa v paměti telefonu a mohli s ní pracovat i ti migranti, kteří mají levnější přístroje s menší kapacitou paměti.

Informace o aplikaci byly šířeny prostřednictvím přijímacích míst pro azylanty, kanceláří BAMF, úřadů práce a pracovních agentur, poradenských zařízení pro migranty a pořadatelů integračních kurzů. Ohlas byl poměrně veliký, autoři aplikace udávají, že si ji za první rok a čtvrt roku její existence stáhlo na 210 tisíc uživatelů.   

Během svého fungování aplikace získala řadu cen a ocenění. V roce 2016 například obdržela zlatou medaili v kategorii Online start up v soutěži LeadAward, cenu „WSA-Germany 2016“ a nominaci na Cenu světového summitu OSN pro informační technologie v kategorii „Vláda a zapojení občanů“, v roce 2017 pak cenu „Best m-Government Service Award 2017“ na Světovém vládním summitu v Dubaji v kategorii „Sociální věci“.

Aplikace byla od doby svého vzniku několikrát aktualizována a rozšířena byla zejména část jazykových kurzů, které připravuje Goethe-Institut. Zároveň je aplikace také propojena s webovými stránkami www.ankommenapp.de, které mají totožný obsah.

Nezávislá evaluace provedená spotřebitelskou organizací Stiftung Warentest v roce 2016 ocenila způsob zpracování jazykového kurzu v rámci aplikace, který je silně orientován na každodenní potřeby migrantů bezprostředně po jejich příjezdu. Interaktivní cvičení podle této studie pomáhají lidem lépe vyslovovat a hláskovat, snadněji se učí počítat a získávají slovní zásobu v oblasti jejich specializace. Také z ohlasů samotných migrantů vyplývá, že ji považují za velmi přínosnou. Podle statistik portálů nabízejících aplikaci ke stažení si ji do března 2019 na Google Play stáhlo více než 100 tisíc uživatelů s vysoce nadprůměrným hodnocením. Na portálu Apple iTunes se setkala jen s mírně nadprůměrným hodnocením.


Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Filip Pospíšil
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. (1972) – antropolog. Působí jako Visiting Scholar na New York University a přednáší na Cooper Union a The New School. Pracoval jako zástupce šéfredaktorky časopisu A2, mediátor v Agentuře pro sociální začleňování, expert v oblasti ochrany osobních údajů a lidských práv v nevládních organizacích Iuridicum Remedium, Transparency International, Člověk v tísni a Amnesty International. Je autorem scénáře k řadě dokumentárních filmů o nevládních organizacích vysílaných Českou televizí a autorem a editorem řady publikací zaměřených na nedávnou historii. Pracoval také jako redaktor Lidových novin a Literárních novin.
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU, Německo
...nahoru ▲