Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt: Ethnocatering

Inspirativní projekt: Ethnocatering

Říká se, že láska prochází žaludkem. Málokdo by ale řekl, že tudy může vést i cesta ke snazší integraci migrantek na trh práce. V případě projektu organizace InBáze s názvem Ethnocatering je právě dobré jídlo, jeho příprava a sdílení prostředkem, který umožňuje migrantkám najít své místo v hostitelské společnosti, dále rozvíjet své schopnosti, a ještě najít stabilní zaměstnání. Tento článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Migranti a migrantky se často střetávají se znevýhodněním na trhu práce, které se nejčastěji týká neznalosti jazyka či uznávání kvalifikace. Projekt Ethnocatering se zaměřuje na migrantky, které hledají v České republice nový domov a které při snaze najít pracovní uplatnění čelí i řadě dalších bariér. Těmi může být složitá životní situace, absence uplatnitelných pracovních zkušeností nebo jakékoli další překážky, včetně toho, že se na trhu práce mohou střetávat s vícenásobnou diskriminací.

Přesto existuje něco velmi hodnotného, co si některé z těchto žen s sebou přináší, a tím je výborná znalost domácí kuchyně země, ze které pocházejí. Tento potenciál se snaží využít projekt Ethnocatering, který právě těmto migrantkám nabízí možnost najít nové pracovní uplatnění v pohostinství.

Již v roce 2005 se InBáze zaměřila na komunitní aktivity a dlouhodobou sociální práci se zapojením celých rodin migrantů. V rámci těchto aktivit vznikly i multikulturní ženská skupiny Kruhy, kde migrantky mohly v bezpečném prostředí setkávat a sdílet své starosti. Migrantky navštěvující skupinu se zde mimo jiné dělily i o své kuchařské výtvory a hostily jimi další účastnice.

Právě z této praxe vzešel nakonec i nápad založit sociální podnik, který by vycházel právě z kuchařských dovednosti, se kterými migrantky do ČR přicházejí, pomohl by vytvářet příležitosti pro jejich uplatnění a usnadnil klientkám hledání stabilního zaměstnání. Ethnocatering poskytuje profesionální cateringové služby. Soustředí se zejména na pokrmy ze zemí původu svých kuchařek. Na menu se tak můžete setkat s autentickými pokrmy z Blízkého východu, Kavkazu nebo Střední Asie. V Ethnocateringu mají migrantky-kuchařky možnost uplatnit své „přirozené know-how“ v práci, která je jim blízká a dále se v ní rozvíjet. Cílem celého projektu tak je i to, aby účastnice získaly patřičnou sebedůvěru a další zkušenosti, které mohou vést k jejich osamostatnění.

Ethnocatering je tak příkladem projektu, který vzešel z iniciativy samotných migrantek a klientek InBáze. Právě v jejich řadách dodnes celý projekt nachází nové kuchařky, které se do chodu sociálního podniku zapojují. Cestu mezi oblíbené zprostředkovatele cateringových služeb si ale budoval od velmi skromných začátků. Aktéři projektu často vzpomínají, jak jídlo připravovaly migrantky doma a rozváželi taxíkem. Nejprve se svou nabídkou Ethnocatering obrátil na spřátelené neziskové organizace, ale netrvalo to dlouho a začaly přicházet další objednávky. Ve svém samém začátku byl projekt podpořen z programu Evropského sociálního fondu JPD 3, ale po ukončení této podpory již na svůj provoz vydělával samostatně jako profesionální poskytovatel cateringových služeb. Přičemž jedna třetina zisku podniku jde na rozvoj dalších aktivit komunitního centra InBáze. Postupně se celý projekt velmi rozrostl a našel si spoustu spokojených zákazníků i z ranku velkých firem.

Úspěch Ethnocateringu může do jisté míry pramenit z důrazu, který celý projekt klade na autenticitu. Pokrmy, které nabízí, jsou prezentovány, jako jídla, která kuchařky vaří stejně „jako pro svou rodinu“. A nejen kuchařky, ale i realizační tým celého projektu představuje pestrou směsici kultur a národností a nadpoloviční většinu z jeho členů tvoří migranti a migrantky.

Tato autenticita a „neokoukanost“ je v rámci Ethnocateringu použita k prezentaci práce migrantů a migrantek pro zákazníky a pro veřejnost. Zároveň se však vyhýbá zjednodušení, kdy jsou výtvory cizinců pro potřeby fungování podniku využívány jako exotické lákadlo pro zájemce o catering. Přibližuje tak kultury jednotlivých účastnic a účastníků projektu formou kulinářského zážitku.

Mezi další přednosti Ethnocateringu patří soustředěné zaměření na cílovou skupinu, na identifikaci jejích potřeb a efektivní využití jejich dovedností. Může tak pomoci ženám-migrantkám, které se projektu účastní, věnovat se smysluplné práci, která je těší. Zároveň projekt dává možnost těmto ženám se dále rozvíjet v oblasti pohostinství a nabízí jim také možnost vzdělávání. V rámci dalšího svého projektu s názvem Podpora migrantům při vstupu na trh práce v Praze InBáze svým klientům také jistou dobu nabízela možnost rekvalifikačního kurzu v oboru hostinská činnost či praxe v rámci Ethnocateringu,

Projekt tak vychází z dovedností, se kterými migrantky do ČR přicházejí, ale zároveň je podporuje, aby tyto dovednosti nadále rozšiřovaly. Zde InBáze uplatňuje své dlouholeté zkušenosti při práci s migranty a účastnice projektu tak mají možnost pracovat v podniku zřízeném někým, kdo rozumí jejich životní situaci.

Podnik se během mnoha let své existence vyvíjel a musel si najít své místo v pestré konkurenci poskytovatelů cateringových služeb. To znamenalo zejména nutnost nastavit vysokou laťku kvality poskytovaných služeb a nabízených pokrmů, reflektovat změny podmínek pro provozování podniku zaměřeného na pohostinství a vyrovnávat se i s dalšími výzvami. Jednu z nich v nedávné době představovala koronavirová krize, díky které se Ethnocatering dostal do záporných čísel.

Za dobu svého fungování připravil Ethnocatering občerstvení pro více než 1500 akcí pro více než 500 různých zájemců. I když je dnes etablovaným podnikem, stále nabízí férovou práci ženám a jde cestou poskytování kvalitního občerstvení k lepšímu uplatnění migrantek na trhu práce v České republice. Že se Ethnocateringu podařilo plnit své poslání a opravdu pomoci migrantkám, které se na jeho chodu podílely, se dále rozvíjet, dokazuje i to, že se v průběhu let několik kuchařek osamostatnilo. Založily si své vlastní podniky, které dodnes úspěšně provozují.

Vojtěch Zemánek

vystudoval obor Obecná antropologie – integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci jako odborný asistent pro projekt Města a inkluzivní strategie.

12. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲